HUŞÛ İLE NAMAZ KILMAYA NASIL MUVAFFAK OLURUZ?
HOW CAN WE SUCCEED IN PERFORMING OUR RITUAL PRAYER WITH SOFT AND TENDER-HEARTNESS

Author : Davut AYDÜZ
Number of pages : 16-41

Summary

Namazda huşû meselesi; namazı Allah’ın emrettiği, Peygamber Efendimizin (s.a.s.) kıldığı şekilde, farz, vâcib, sünnet ve âdâbına uyarak, Allah’ın huzurunda bulunuyor olmanın şuuruyla, tam bir saygı, korku, tevâzu, teslimiyet ve ihlâsla kılmaktır. Kısaca huşû; “namaza konsontre olup, namazda namazdan başka bir şey düşünmeme ve başka bir şey ile meşgul olmama” diyebiliriz. Namaz ibâdetinin esas gayesi, Allah’ın rızâsını kazanmaktır. Namaz kılarken kazanılacak sevap, namazın iç ve dış şartlarını yerine getirmenin yanı sıra, daha çok edâsında gösterilen, samimiyet, huşû ve ihlâs nispetindedir. Huşû, Kur'ân-ı Kerîm'de çeşitli âyetlerde geçmekte ve Peygamber Efendimiz’in hadislerinde çokça zikredilmektedir. Kur’ân ve Sünnet’te, namazını huşû ile kılanlar doğrudan övülürken, namazın huşû içinde kılınmasına engel olacağı için birtakım hareketler de yasaklanmış, hatta bu gibi durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiği hususunda tavsiyeler ortaya konulmuştur. Bu makalede, namazın huşû ile nasıl kılınacağı konusunda bazı tavsiyelerde bulunacağız. Bu hususta, namazdan önce ve namaz esnasında yapılması gereken şeylerden, ayrıca huşû içinde namaz kılmaya engel olan davranışlardan bahsedeceğiz.

Keywords

Namaz, Huşû, Hudû, İkâme, İhlâs.

Read:1470

Download: 647