ISSN:2148-2489
the Journal of Academic Social Sciences

Editör: Dr. Özcan BAYRAK
Editör Yardımcısı: Dr. Rahil NECEFOV Dr. Celal EMANET Dr. Esra BAYRAK AYAŞ
Yayın Yeri: ELAZIĞ
Yıl-Sayı: 2019 -96
Jenerik Dosyası | İçindekiler | Kapak Resmi | Editörden |

Bu sayıya ait makaleler

32x32

Okan YAŞAR - TÜRKİYE’DE ÇELİK BORU SANAYİ VE ENERJİ PROJELERİNİN SEKTÖRÜN GELİŞİMİNE ETKİLERİ, 1-15
THE EFFECTS OF STEEL PIPE INDUSTRY AND ENERGY PROJECTS ON THE DEVELOPMENT OF SECTOR IN TURKEY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36727
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Davut AYDÜZ - HUŞÛ İLE NAMAZ KILMAYA NASIL MUVAFFAK OLURUZ?, 16-41
HOW CAN WE SUCCEED IN PERFORMING OUR RITUAL PRAYER WITH SOFT AND TENDER-HEARTNESS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36758
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Yahya Salim SULEIMAN ISSA - فلسفة الضحك وعلاقتها ببنية الكوميديا في المسرح, 42-59
THE PHILOSOPHY OF LAUGHTER WITHIN THE STRUCTURE OF THEATER COMEDY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36622
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Ali ERDOĞAN - Hasan Fatih YUMAK METAL SEKTÖRÜNDE 360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ: KOCAELİ ÖRNEĞİ, 60-84
360 DEGREE PERFORMANCE EVALUATION SYSTEM IN METAL INDUSTRY: THE CASE OF KOCAELİ
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36699
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Polat TUNÇER - MOBBİNG VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ , 85-103
MOBBING AND ORGANIZATIONAL CULTURE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36733
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Kaya YILDIZ - Burak ÖZDEMİR Mustafa ADIGÜZEL OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN , 104-120
METAPHORICAL PERCEPTION ON THE CONCEPT OF “CHILD” OF PRE-SCHOOL TEACHERS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36749
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Hasan ÖZER - Burcu KESKİN EBUBEKİR EROĞLU’NUN SEÇME ŞİİRLERİNDE SÖZ VARLIĞI AÇISINDAN DEYİMLER, 121-134
IDIOMS IN SELECTED POEMS OF EBUBEKIR EROĞLU IN TERMS OF LEXICON
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36667
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Ersin KANAT - GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE KAMU VE ÖZEL BANKALARIN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI, 135-146
COMPARISON OF THE PERFORMANCE OF PUBLIC AND PRIVATE BANKS WITH GREY RELATIONAL ANALYSIS METHOD
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36675
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Adnan ALKAN - KÜLTÜREL VE EKOLOJİK BİR MİRAS: SİİRT BATTANİYESİ, 147-161
CULTURAL AND ECOLOGICAL HERITAGE: SİİRT BLANKET
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36718
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Sima POUYA - REKREASYON ALANLARINDA BİTKİSEL TASARIM YAKLAŞIMI, MALATYA KENTİ ÖRNEĞİ, 162-184
PLANT DESIGN APPROACH IN RECREATION AREAS, CASE OF MALATYA CITY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36728
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Nazan COŞKUN KARATAŞ - TOPLUMSAL POLİTİK VE DİNİ ÇERÇEVEDEN 17.YÜZYIL RUS KİLİSE RASKOLÜ, 185-200
IN THE FRAME OF SOCIAL POLITICAL AND RELIGIOUS,17TH CENTURY RUSSIAN CHURCH'S RASKOL
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36732
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Canan YILDIRAN - Furkan Fahri ALTINTAŞ Fatma Zehra TAN ORGANİZASYON VE ÇEVRE İLİŞKİSİ: KLASİK FİZİK YAKLAŞIMI, 201-228
ORGANIZATION AND ENVIRONMENT RELATION: A CLASSICAL PHYSICS APPROACH
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36742
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Zeynep İnci KARADENİZLİ - MÜCADELE SPORLARINDA BOSU TOPU İLE YAPTIRILAN ANTRENMANLARIN DİNAMİK DENGE VE PATLAYICI GÜCE ETKİLERİ, 229-244
THE EFFECTS OF TRAININGS APPLIED WITH BOSU BALLS ON DYNAMIC BALANCE AND EXPLOSIVE POWER IN COMBAT SPORTS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36751
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Kibele KIVILCIM ÇİFTÇİ - GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİNDE NOTA YAZIMINDA KULLANILAN MÜZİKAL İFADELER: CİNUÇEN TANRIKORUR ÖRNEĞİ, 245-260
MUSICAL EXPRESSIONS USED IN WRITING MUSICAL NOTATION IN TRADITIONAL TURKISH MUSIC: CİNUÇEN TANRIKORUR CASE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36754
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Cansu ÇELEBİ EROL - ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN ÖRGÜTSEL DEĞERLERE GÖRE YÖNETİLME DURUMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ, 261-272
INVESTIGATING THE VIEWS OF RESEARCH ASSISTANTS ABOUT THEIR MANAGEMENT ACCORDING TO ORGANIZATIONAL VA-LUES IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36741
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Kasım ÇELİK - Fatma Rengin ÜNVER OKUL BİNALARINDA GÖRSEL KONFOR: ÖRNEK BİR ÇALIŞMA, 273-283
VISUAL COMFORT IN SCHOOL BUILDINGS: A CASE STUDY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36760
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Gizem ÖZAL - Özge Ceylin YILDIRIM Gamze ÖZMERTYURT NİĞDE KALE BÖLGESİ KÜLTÜREL MİRASINI TEHDİT EDEN RİSKLERİN İNCELEMESİ, 284-298
THE INVESTIGATION OF RISKS THAT THREAT THE CULTURAL HERITAGE IN NIGDE KALE REGION
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36624
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Sibel AYYILDIZ - Fügen DURLU ÖZKAYA DOĞU AFRİKA ÜLKELERİ MUTFAK KÜLTÜRÜ, 299-316
EASTERN AFRICAN COUNTRIES KITCHEN CULTURE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36671
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Ülker TATLIDİL - Yüksel ŞAHİN GİYİM KÜLTÜRÜ VE MODANIN KONULARI ÜZERİNE, 317-323
CLOTHING CULTURE AND FASHION ISSUES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36690
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Bektaş KADAKOĞLU - Bahri KARLI TÜRKİYE’DE YAĞLI TOHUM ÜRETİMİ VE DIŞ TİCARETİ, 324-341
OILSEEDS PRODUCTION AND FOREIGN TRADE IN TURKEY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36731
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Canan ÖZGÜR - ALEXANDER TEKNİĞİ’NİN MÜZİK PERFORMANSI VE PERFORMANS KAYGISI ÜZERİNE ETKİLERİ, 342-348
THE EFFECTS OF ALEXANDER TECHNIQUE ON MUSIC PERFORMANCE AND PERFORMANCE ANXIETY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36746
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Ebru BAĞÇI - TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE TANITIM FAALİYETİ OLARAK KONGRE VE FUARLARIN ÖNEMİ, 349-360
THE IMPORTANCE OF THE CONGRESS AND FAIRS AS PROMOTIONAL ACTIVITIES IN TURKISH TOURISM SECTOR
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36748
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Fevziye YELMEN - SERAMİK TASARIMINDA GESTALT’IN İZLERİ: ALGIDA TAMAMLAMA İLKESİ VE “KAPLAR SAKLAR” SERİSİ ÖRNEĞİ, 361-382
GESTALT'S TRACES IN CERAMIC DESIGN: THE PRINCIPLE OF CLOSURE IN PERCEPTION AND THE EXAMPLE OF
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36757
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Fatma Gamze ÇAKMAK - AVRUPA BİRLİĞİ’NİN KOSOVA İLE İMTİHANI: EULEX MİSYONU HAKKINDA ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME, 383-398
EUROPEAN UNION’S TEST WITH KOSOVO: A CRITICAL EVALUATION ABOUT EULEX MISSION
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36683
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Haticetül Kübra DEMİRÇİN - SÜNENÜ’T-TİRMİZÎ’NİN TEFSİR KİTAPLARINA ETKİSİ, 399-416
THE INFLUENCE OF SUNAN AT-TIRMIDHI ON THE BOOKS OF INTERPRETATION
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36711
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Beste ÇAKMAKKAYA - Alev DURAN MANASTIR’IN UNUTULMAZ GÜNLERİ VE MANASTIR HAKKINDA KISA BİR DEĞERLENDİRME, 417-427
UNFORGETTABLE DAYS OF MONASTERY AND A BRİEF ASSESSMENT OF MONASTERY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36716
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Mehmet BOZKOYUN - İrfan BAYTAR Murat ERGİNYÜREK RECOMMENDATIONS FOR THE PLANNING AND USE OF AGRICULTURAL LAND IN GEVAŞ DISTRICT, 428-442
RECOMMENDATIONS FOR THE PLANNING AND USE OF AGRICULTURAL LAND IN GEVAŞ DISTRICT
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36722
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Gülbahar NARMAN - Ercan ÖGE ÇALIŞANLARIN MOTİVASYON - İŞ TATMİNİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNDE GÖREV DAĞILIMI FAKTÖRÜNÜN ROLÜ: ÖZEL HASTANELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, 443-454
THE ROLE OF TASK DISTRIBUTION FACTOR IN DETERMINING MOTIVATION - JOB SATISFACTION LEVELS OF EMPLOYEES: A RESEARCH ON PRIVATE HOSPITALS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36724
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Serkan Ak - Füsun İSTANBULLU DİNÇER Mithat Zeki DİNÇER TURİZM ENDÜSTRİSİNDE E-TURİZM YÖNETİMİ VE SORUNLARI, 455-463
MANAGEMENT AND ISSUES OF E-TOURISM IN TOURISM IN-DUSTRY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36726
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Melike Taşcı - Çiğdem ÖZARI OECD ÜLKELERİNİN EKONOMİK ÖZGÜRLÜK GÖSTERGELERİNİN K-ORTALAMALAR KÜMELEME YÖNTEMİ VE GRİ İLİŞKİSEL YÖNTEMİ İLE ANALİZİ, 464-488
EVALUATING ECONOMIC FREEDOM CRITERIAS of OECD COUNTRIES WITH GREY RELATIONAL ANALYSIS METHOD and CLUSTER ANALYSIS FOR
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36738
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Samet ARIKER - BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN ÇANAKKALE CEPHESİ’NDE OSMANLI DONANMASININ FAALİYETLERİ, 489-503
FIRST WORLD WAR GALLILOLI FRONTIER OF THE OTTOMAN NAVY ACTIVITIES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.33285
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin


the Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz.

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.