MÜCADELE SPORLARINDA BOSU TOPU İLE YAPTIRILAN ANTRENMANLARIN DİNAMİK DENGE VE PATLAYICI GÜCE ETKİLERİ
THE EFFECTS OF TRAININGS APPLIED WITH BOSU BALLS ON DYNAMIC BALANCE AND EXPLOSIVE POWER IN COMBAT SPORTS

Author : Zeynep İnci KARADENİZLİ
Number of pages : 229-244

Summary

Bu çalışmada amaç, mücadele sporlarında (taekwon-do, muaytay) 8 hafta süreyle BOSU topları ile yaptırılan antrenmanların, sporcuların dinamik denge ve patlayıcı güce olan etkilerini araştırmaktır. Çalışma grubu, yaşları 16-25 yaş aralığında, en az 3 senedir aktif spor yapan, görsel-duyusal bozukluğu olmayan, son bir yılda alt ekstremitelerinden herhangi bir sportif yaralanma geçirmemiş olan 30 erkek gönüllü sporcu ile oluşturuldu. Patlayıcı güç, kuvvet platformu ile ölçüldü. Dinamik denge egzersizlerinde, BOSU topları kullanıldı. Dinamik denge testleri, kablosuz taşınabilir denge sistemi (Sigma System Cosmo Gamma, Italy) ile ölçüldü. Bu testler için gözler açıkken çift ayak ve tek ayak (sol-sağ) testleri tercih edildi. Ayrıca kuvvet platformu (Bertec force platform P6000, U.S.A) ile çift ve tek ayakla (sol-sağ) dikey sıçrama yükseklikleri, zirve hız, zirve güç, zirve konsantrik kuvvet değerleri ölçüldü. İstatistiksel işlemlerde; tanımlayıcı istatistikler, ön test ve son test farkları SPSS sürüm 21 Paket Programı kullanılarak hesaplandı, t testi ve Wilcoxon testleri kullanıldı. Araştırma sonucunda, sağ ayakla dikey sıçrama patlayıcı güç değerlerinde deney grubu ve kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edildi (p<.05). Bunun aksine dinamik denge (hunting, limit, slalom, stabiliometry and tracking tests) ve bazı patlayıcı güç (çift ayak ve sol ayakla dikey sıçrama, zirve hız, zirve güç, zirve konsantrik kuvvet testleri) değerlerinde, istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmadı (p>.05). Bu sonuçların, hem deney hem de kontrol grubunda, elit sporcuların bulunmasından dolayı ortaya çıktığı düşünülmektedir. Ayrıca BOSU topu ile yaptırılan denge egzersizleri ile birlikte kuvvet çalışmalarının da yaptırılması halinde gelecekteki çalışmalarda farklar bulunabileceği tahmin edilmektedir.

Keywords

BOSU topu, Denge, Patlayıcı güç, Taekwon-do, Muaytay

Read:1267

Download: 537