TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE TANITIM FAALİYETİ OLARAK KONGRE VE FUARLARIN ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF THE CONGRESS AND FAIRS AS PROMOTIONAL ACTIVITIES IN TURKISH TOURISM SECTOR

Author : Ebru BAĞÇI
Number of pages : 349-360

Summary

Bu çalışma; kongre ve fuarların, turizm sektöründe tanıtma faaliyetlerine olan katkısını ve bu doğrultuda önemini ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Önceleri salt tanıtım ve pazarlama gibi faaliyetleri içeren kongreler ve fuarlar günümüzde farklı bir boyut kazanarak turizm faaliyetleri içerisinde yer almaya başlamıştır ve artık “kongre ve fuar turizmi” adıyla farklı bir turizm çeşidi olarak da değerlendirilmektedir. Bu da kongre ve fuarların turizm sektörü içerisinde önemli bir pay edindiğini göstermektedir. Bu çalışmada, Türkiye’nin kongre ve fuarlara yönelik sahip olduğu potansiyel ortaya konularak turizm sektörü içerisindeki önemi vurgulanmaya çalışılmıştır. Yapılan yazın alanı araştırmaları çerçevesinde kongre ve fuarların turizme etkisi değerlendirilmiştir. Bununla birlikte Türkiye’ye sağlayacağı olası kazanımlar da değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda alanın gelişmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

KONGRE,FUAR,TURİZM TANITIMI

Read:915

Download: 410