ISSN:2148-2489

ORGANİZASYON VE ÇEVRE İLİŞKİSİ: KLASİK FİZİK YAKLAŞIMI


Organizasyonlar çevreleri ile uyum sağlamak için çevrelerini iyi tanımaları gerekmektedir. Organizasyonların, organizasyon yazın alanında belirtilen çevre türlerinden hangisinde olduğunu bilmesi fayda sağlayacaktır. Böylece iyi tanınan çevreye karşı etkin, etkili ve verimli şekilde stratejileri uygulayarak çevreye uyumluluğunu arttıracaktır. Bu çalışmada, organizasyonların organizasyon yazın alanında belirtilen çevre türlerinden hangisinde olduğu klasik fizik kurallarından yararlanılarak sağlanmaya çalışılmıştır. Bu anlamda, çalışmada organizasyon-çevre ilişkilerinin doğa bilimlerinin kolu olan klasik fizik bilim dalı ile olan ilişkisine istinaden uygulama kısmı tamamen örnek oluşturmak için hayali veriler kullanılarak ilgili organizasyonun hangi çevre türünde olduğu ölçümler ile sağlanmıştır. Bulgulara göre, O1 organizasyonu O2 organizasyonuna göre E1 ve E3 çevresi daha çok karmaşık ve belirsiz olarak tespit edilmiştir. Buna karşın O2 organizasyonun E2 ile olan çevresi O1 organizasyonuna göre belirli ve sade bulunmuştur. O1 organizasyonun çevresel belirsizliğini azaltmak klasik fizik kuralları kapsamında çevre ile olan ilişki sayısı azaltılmalıdır. İlişkiler nitelikli olmalıdır. Uzmanlaşmış personel bulundurmalıdır. Böylece organizasyon için uygun strateji belirlenecektir.


Anahtar Kelimeler


Organizasyon, çevre, kuantum, fizik, yönetim

Yazar: Canan YILDIRAN - Furkan Fahri ALTINTAŞ - Fatma Zehra TAN
Sayfa Sayısı: 201-228
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36742
Tam Metin:
the Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz.

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.