OECD ÜLKELERİNİN EKONOMİK ÖZGÜRLÜK GÖSTERGELERİNİN K-ORTALAMALAR KÜMELEME YÖNTEMİ VE GRİ İLİŞKİSEL YÖNTEMİ İLE ANALİZİ
EVALUATING ECONOMIC FREEDOM CRITERIAS of OECD COUNTRIES WITH GREY RELATIONAL ANALYSIS METHOD and CLUSTER ANALYSIS FOR

Author : Melike TAŞÇI - Çiğdem ÖZARI
Number of pages : 464-488

Summary

Bu çalışmada OECD (Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü) üye ülkelerine 2015-2019 yılları için, ekonomik özgürlük endeksinde yer alan özgürlükle direk ilişkili olan 6 gösterge dikkate alınarak, Çok Kriterli Karar Verme yöntemlerinden Gri İlişkiler Analiz yöntemi ve Kümeleme Analiz yöntemlerinden hiyerarşik olmayan K-ortalamalar yöntemi uygulanmıştır. Gri İlişkisel Analiz yöntemi ile ülkeler bu kriterler dikkate alınarak en iyiden en kötüye sıralanarak, dönemsel farklılıklar değerlendirilmiştir. K-ortalamalar yöntemi uygulanarak ise yine aynı dönem aralığı için aynı kriterler dikkate alınarak ülkeler iki kümeye ayrıştırılmıştır. Böylelikle benzer ülkeler belirlenmiştir. İki yöntemden elde edilen bulguların birbiri ile uyumlu olup olmadığı incelenmiştir. Bu bağlamda birbirine sıralamada yakın olan ülkelerin aynı kümede yer alıp almadığı değerlendirilmiştir.

Keywords

OECD, Ekonomik Özgürlük, Gri İlişkisel Analiz Yöntemi, K-ortalamalar Yöntemi

Read:976

Download: 406