MOBBİNG VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ
MOBBING AND ORGANIZATIONAL CULTURE

Author : Polat TUNÇER
Number of pages : 85-103

Summary

Psikolojik taciz olarak da bilinen mobbinge maruz kalan kişi örgüt kültürünün bir tür tezahürüyle karşılaşmış olur. Mobbing örgütlerde oldukça yaygın bir şiddet türüdür. Kamu ya da özel pek çok kurum, kuruluş ve işletmede görülebilir. Genel kültürün bir yansıması olan, kurum ya da kuruluş kültürü, mobbingin ortaya çıkmasında önemli ölçüde etkilidir. Örgüt kültürü, çatışmalara imkân ve fırsat veren bir yapıda ise bu tür kültürlerde mobbingin görülme ihtimali oldukça yüksektir. Örgüt kültürü, çalışanların birbirleriyle iletişim kurma yol ve yöntemlerini belirlediği için, mobbingle örgüt kültürü arasında doğrudan bir ilişki vardır. İnsan odaklı çalışmayan bir örgütte çalışanların da kendilerini değersiz hissetmeleri kaçınılmazdır. Karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı bir iletişim kültüründen ziyade korku ve sindirme kültürünün hâkim olduğu bir örgütte mobbingin ortaya çıkması kaçınılmazdır. Çalışanlarına değer vermeyen bir yönetim kültürü de mobbing uygulamalarını görmezden gelebilir ya da destekleyebilir. Bu tür örgütler henüz kurumlaşma sürecine başlamamış ya da tamamlamamış örgütlerdir. Mobbingle mücadele etmek isteyen yöneticinin öncelikle kurum kültürünü değiştirmesi gerekir. Biz bu makalede örgüt kültürünün, mobbingin ortaya çıkması ya da sürdürülmesiyle bağlantılarını ortaya koymaya çalışacağız

Keywords

Mobbing, Örgüt Kültürü, Çatışma, Verimlilik

Read:1326

Download: 602