TOPLUMSAL POLİTİK VE DİNİ ÇERÇEVEDEN 17.YÜZYIL RUS KİLİSE RASKOLÜ
IN THE FRAME OF SOCIAL POLITICAL AND RELIGIOUS,17TH CENTURY RUSSIAN CHURCH'S RASKOL

Author : Nazan COŞKUN KARATAŞ
Number of pages : 185-200

Summary

Toplumda meydana gelen patolojik bir durumu ifade eden raskol, 17. yüzyılın ortalarından itibaren Çar Aleksey Mihayloviç (1645-1676) öncülüğünde başlatılan kilise reformları sürecinin vardığı sonuç olarak tanımlanır. Çarın öncülüğünde Patrik Nikon tarafından başlatılan kilise reformları sonrası, önce kilise içinde daha sonra halk arasında bir bölünme yaşanır. Bu süreç sonucunda Rus toplumsal yaşamında eski inançlılar olarak adlandırılan bir grup ortaya çıkar ve bu durum, Rusya tarihinin başlıca sorunlarından biri haline gelir. Eski inançlılar ve resmi kilise arasında yüzyıllar boyunca sürecek olan zorlu bir mücadele başlar ve bu mücadele, eski inançlıları toplumsal yaşamdan uzak, ücra yerlerde yaşamaya sürükler. Toplumsal yaşamın hemen her alanında etkili olan bu olay, genel olarak dini ritüeller ve metinlerde yapılan değişimlere verilen bir tepki olarak, halkın cehaleti ile ilişkilendirilerek değerlendirilir. Ancak aynı topraklarda, aynı değerlere tutunan halkın ikiye bölünmesi ile sonuçlanan bu olay, çok daha derin toplumsal-politik ve dini temellere dayanmaktadır. Bu doğrultuda çalışmamızda dini kural ve ritüellerde başlatılan reform çalışmalarından doğan bir olay olarak değerlendirilen raskolün, bu genel anlamından çıkılarak, vardığı sonuçlar bağlamında politik ve ideolojik temelleri olan çok yönlü bir olgu olarak anlamlandırılıp tartışılması amaçlanmıştır.

Keywords

Raskol, Rusya, 17.Yüzyıl, Çar Aleksey Mihayloviç, Patrik Nikon

Read:1344

Download: 613