ISSN:2148-2489

TURİZM ENDÜSTRİSİNDE E-TURİZM YÖNETİMİ VE SORUNLARI


Küreselleşen dünyada, turizm işletmeleri rekabet avantajı elde etmek için çağdaş yönetim teknik ve stratejilerine ihtiyaç duymanın yanında söz konusu yönetim süreçlerine bilgi ve iletişim teknolojilerini de entegre etme gerekliliği ve gayreti içindedir. Dolayısıyla bilgi ve iletişim teknolojileri, turizm endüstrisinin örgütlenme ve yönetilme biçimlerini farklılaştırmaktadır. Bu bağlamda turizm işletmelerinin yönetim ve e-turizm yönetimi açısından birtakım konu ve sorunlarla karşı karşıya kalması söz konusudur. Bu çalışmanın amacı, turizm endüstrisindeki işletmelerde e-turizm yönetimiyle ilgili mevcut durumu ve sorunları literatürdeki e-turizmi konu edinen çalışmalar kapsamında ortaya koyarak ve ilgili birtakım öneriler sunarak e-turizm alanındaki gelişime katkı sağlamaktır.


Anahtar Kelimeler


E-Turizm, E-Turizm Yönetimi, Turizm Endüstrisi

Yazar: Serkan Ak - - Füsun İSTANBULLU DİNÇER - Mithat Zeki DİNÇER
Sayfa Sayısı: 455-463
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36726
Tam Metin:
the Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz.

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.