TURİZM ENDÜSTRİSİNDE E-TURİZM YÖNETİMİ VE SORUNLARI
MANAGEMENT AND ISSUES OF E-TOURISM IN TOURISM IN-DUSTRY

Author : Serkan Ak - Füsun İSTANBULLU DİNÇER - Mithat Zeki DİNÇER
Number of pages : 455-463

Summary

Küreselleşen dünyada, turizm işletmeleri rekabet avantajı elde etmek için çağdaş yönetim teknik ve stratejilerine ihtiyaç duymanın yanında söz konusu yönetim süreçlerine bilgi ve iletişim teknolojilerini de entegre etme gerekliliği ve gayreti içindedir. Dolayısıyla bilgi ve iletişim teknolojileri, turizm endüstrisinin örgütlenme ve yönetilme biçimlerini farklılaştırmaktadır. Bu bağlamda turizm işletmelerinin yönetim ve e-turizm yönetimi açısından birtakım konu ve sorunlarla karşı karşıya kalması söz konusudur. Bu çalışmanın amacı, turizm endüstrisindeki işletmelerde e-turizm yönetimiyle ilgili mevcut durumu ve sorunları literatürdeki e-turizmi konu edinen çalışmalar kapsamında ortaya koyarak ve ilgili birtakım öneriler sunarak e-turizm alanındaki gelişime katkı sağlamaktır.

Keywords

E-Turizm, E-Turizm Yönetimi, Turizm Endüstrisi

Read:952

Download: 417