RECOMMENDATIONS FOR THE PLANNING AND USE OF AGRICULTURAL LAND IN GEVAŞ DISTRICT
RECOMMENDATIONS FOR THE PLANNING AND USE OF AGRICULTURAL LAND IN GEVAŞ DISTRICT

Author : Mehmet BOZKOYUN - İrfan BAYTAR - Murat ERGİNYÜREK
Number of pages : 428-442

Summary

Arazi kullanımı doğal ortam ve insan etkileşimine bağlı olarak çok yönlü şekilde ele alınan bir kavramdır. İnsanoğlu, var olduğu günden itibaren doğal ortam ile etkileşim içinde olmuştur. Ancak çoğu zaman arazinin koruma-kullanma dengesini dikkate almadan ondan yararlanmıştır. Sonsuz olmayan bu araziler, belli bir süreden sonra yok olma ile karşı karşıya kalmıştır. Bu durum, insanları arazi kullanımında daha dikkatli olmaya sevk etmiştir. Buna bağlı olarak son yarım yüzyıldır insanoğlu araziyi en iyi şekilde kullanmayı (kullanırken de zarar vermemeyi) tartışmaya başlamıştır. Bu çalışmada, Gevaş ilçesinin mevcut tarımsal arazi kullanım durumu ve planlamasına yönelik öneriler coğrafi bir bakış açısıyla ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Gevaş ilçesi, illerin iklim özelliklerine, arazi formuna, toprak özelliklerine (arazi örtüsü) göre değerlendirilerek oluşturulan agro-ekolojik alt bölge ayrımına göre Van ilinin TRB2 I agro-ekolojik alt bölgesinde bulunmaktadır. Coğrafi olarak da Doğu Anadolu Bölgesi’nin Van Bölümü’nde yer almaktadır.

Keywords

Tarım, Tarımsal Arazi Kullanımı, Planlama, Gevaş

Read:979

Download: 411