AVRUPA BİRLİĞİ’NİN KOSOVA İLE İMTİHANI: EULEX MİSYONU HAKKINDA ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME
EUROPEAN UNION’S TEST WITH KOSOVO: A CRITICAL EVALUATION ABOUT EULEX MISSION

Author : Fatma Gamze ÇAKMAK
Number of pages : 383-398

Summary

Bu çalışmanın amacı Avrupa Birliği'nin kendisini önemli bir uluslararası siyaset ve güvenlik aktörü olarak gördüğü Kosova krizindeki faaliyetlerini eleştirel bir bakış açısıyla incelemektir. Kosova krizi, hem AB'nin Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikasının hem de AB tarafından kurulan en iddialı misyon olan EULEX'in sınanması için önemli bir konu haline gelmiştir. Kosova sorununun çözümünün siyasi süreci ve bu süreçte birliğin dış politika çıkarları ile sürecin AB genişleme politikasına bağlanması tüm süreçlerin birbiriyle iç içe geçmesine neden olmuş ve bu da konuyu daha karmaşık bir hale getirmiştir. Bu karmaşıklık misyonun sadece hukuki statüsünü değil aynı zamanda faaliyetlerini ve elde ettiği sonuçları da etkilemiştir. Bu çalışmada EULEX misyonunun kuruluşundan günümüze eleştirel bir değerlendirmesi yapılmıştır. Bu doğrultuda misyonun ortaya çıkışının koşulları, hukuksal temeli, yapısı ve çalışmalarının etkileri incelenmiş ve AB’nin Kosova krizinin çözümüne EULEX misyonu ile dahil olmasının beklenen başarıyı getiremediği sonucuna varılmıştır.

Keywords

Kosova, EULEX, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası

Read:1010

Download: 511