DOĞU AFRİKA ÜLKELERİ MUTFAK KÜLTÜRÜ
EASTERN AFRICAN COUNTRIES KITCHEN CULTURE

Author : Sibel AYYILDIZ - Fügen DURLU ÖZKAYA
Number of pages : 299-316

Summary

Gastronomi turizminin ön plana çıkmasıyla birlikte diğer Dünya mutfakları arasında yerini almaya başlayan Doğu Afrika mutfağı çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı; Doğu Afrika Bölgesi ülkelerinin; tarihini, coğrafyasını, mutfak kültürü kavramları, mutfağındaki özellikli ürünleri, mutfaklarında kullandıkları araç-gereçleri, mutfağına özgü özel yemek pişirme yöntemlerini, yiyecek-içecek ritüellerini, yiyecek-içeceklerinin servis şekilleri hakkında bilgi edinmek ve Doğu Afrika Bölgesi ülkelerinin mutfak kültürünü detaylı bir şekilde yansıtmaktır. Yapılan çalışma Doğu Afrika mutfağı hakkında bilgi toplamak, diğer bölge mutfaklardan etkilenip etkilenmediğini tespit etmek ve alan yazınına katkı sağlamak açısından önemlidir. Doğu Afrika mutfağında genellikle et ihtiyacı av hayvanlarının etiyle ya da göl ve nehirlerden tutulan balıklarla sağlanmaktadır. Uganda gibi sulak alanlarda tilapia ve mukeke balığı tüketilirken, Zambia da çekirgeler, tırtıllar ve uçan karıncalar gibi böcekler de tüketilmektedir. Özellikle Etiyopya ve Ruanda kahvesi, ülkeyi kolonileştirme girişiminde başarısız olunan önemli bir miras özelliği taşımaktadır. Mutfak kültürü Osmanlı ve Arap kültüründen de etkilenmiş, özellikle sarımsak, soğan, kırmızıbiber ve diğer baharatlar Osmanlı mutfağından gelmiştir.

Keywords

Mutfak kültürü, Doğu Afrika Mutfağı, Doğu Afrika Mutfak kültürü

Read:1009

Download: 423