EBUBEKİR EROĞLU’NUN SEÇME ŞİİRLERİNDE SÖZ VARLIĞI AÇISINDAN DEYİMLER
IDIOMS IN SELECTED POEMS OF EBUBEKIR EROĞLU IN TERMS OF LEXICON

Author : Hasan ÖZER - - Burcu KESKİN
Number of pages : 121-134

Abstract

Dil, içerisinde taşıdığı söz hazinesi ile gücünü ortaya koyan bir müessesedir. Dillerin söz varlığının tespiti, kelime dünyasının gösterilmesi bakımından son derece önemlidir. Bir dilin söz varlığı içerisinde deyimler, atasözleri, ikilemeler, sıfatlar, kalıp sözcükler, kelime grupları gibi büyük zenginlikler barınmaktadır. Söz varlığı içerisinde değerlendirilen deyimler, önemli dil unsurları arasında sayılabilir. Türk dili uzun yıllar kullanılagelen köklü bir dil olduğundan bünyesindeki sözcük çeşitliliği ve söz varlığı azımsanmayacak düzeydedir. Dilin bu zenginlikleri tüm kullanıcılar, bakımından bir avantaj olarak değerlendirilir. Günlük hayatta her kesimden insanın kullandığı deyimleri, şairler de şiirlerinde sıkça kullanmaktadır. Bu çalışmada Türk Edebiyatında uzun yıllardır şiirleri ve düz yazılarıyla tanınan Ebubekir Eroğlu’nun 12 adet seçme şiiri üzerinden deyimler konusu incelenecektir. Eroğlu şairliği, yayıncılığı ve düşünce insanı kimliği ile Türk dili ve edebiyatı bakımından zengin içerikli yayınlara imza atmış bir isim durumundadır. Çalışmada öncelikle şairin hayatı ve edebî kişiliği hakkında kısa bir bilgi verilecek sonrasında Eroğlu’nun seçme şiirlerinde deyimler konusu ayrıntılandırılacaktır.

Keywords

Ebubekir Eroğlu, Türk dili, söz varlığı, deyimler

Read:1800

Download: 876