BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN ÇANAKKALE CEPHESİ’NDE OSMANLI DONANMASININ FAALİYETLERİ
FIRST WORLD WAR GALLILOLI FRONTIER OF THE OTTOMAN NAVY ACTIVITIES

Author : Samet ARIKER
Number of pages : 489-503

Summary

Çanakkale Cephesi, I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’nin savaştığı cephelerden sadece birisidir. İtilaf Devletleri’nin deniz harekâtı ile amaca ula-şacaklarını düşünmeleri nedeniyle bu cephede ilk olarak deniz savaşları ya-şanmıştır. Ancak düşman donanmasına göre son derece zayıf olan Osmanlı donanmasının, özellikle de 18 Mart günü Nusrat Mayın Gemisi’nin başarıları nedeniyle bu çaba sonuçsuz kalmış ve İtilaf Devletleri karadan çıkarma yap-maya karar vermiştir. Kara savaşlarında ise yine sayıca çok yetersiz durumda-ki Osmanlı birliklerinin kahramanlıkları ve sadece bir yarbay olarak geldiği cepheden Anafartalar Kahramanı olarak ayrılan Mustafa Kemal Bey’in deha-sı sayesinde Türk milleti bir kez daha “Çanakkale Geçilmez” demiştir. Bu araştırmada, Çanakkale Cephesi’nde Osmanlı Donanması’nın Çanakkale’deki faaliyetleri ve Boğaz Harbi’ndeki rolü ele alınmıştır. Ayrıca, Osmanlı Donan-ması’nda görev alan gemilerin özellikleri ve faaliyetleri değerlendirilmiştir.

Keywords

I. Dünya Savaşı, Çanakkale Cephesi, Osmanlı Donanması, Deniz Savaşı.

Read:895

Download: 412