HENRI VIEUXTEMPS’İN HAYATI, VİYOLA İÇİN BESTELEDİĞİ ESERLERİN ANALİZİ
THE LIFE OF HENRI VIEUXTEMPS, ANALYSIS OF THE WORKS HE COMPOSED FOR VIOLA

Author : Barış Kerem BAHAR
Number of pages : 153-167

Abstract

Bir enstrümanın solo kimliğini kazanma sürecinde orijinal olarak kendisi için bestelenmiş eserler oldukça önemlidir. Keman ailesinin bir üyesi olan viyola, başlangıçta oda müziği ve orkestra eserlerinin iç partilerinde tamamlayıcı nitelikte kullanılmıştır. Yapısal gelişimini tamamladığı klasik dönemde Wolfgang Amadeus Mozart ve Joseph Haydn gibi besteciler eserlerinde viyolaya daha fazla sorumluluk vermiş, enstrümanın ön plana çıkmasını sağlamışlardır. Bu sayede teknik ve müzikal imkânları ortaya çıkan viyola için 19. yüzyıldan itibaren daha fazla solo eser bestelenmeye başlanmıştır. Kendisi önemli bir keman virtüözü olan Henri Vieuxtemps (1820-1881) viyola repertuvarına önemli eserler kazandırmıştır. Bu çalışmada Henri Vieuxtemps’ in hayatı, viyola için bestelediği eserler ve bu eserlerin analizleri yer almaktadır.

Keywords

Vieuxtemps, Viyola, Müzik, Enstrüman, Besteci

Read:129

Download: 55

Atıf Bulunamadı