GELİŞTİRİLMİŞ BİR ÇALGI OLARAK "IKLIĞ AİLESİ" VE EĞİTİM/ÖĞRETİM SÜREÇLERİ
"IKLIĞ(IKLIK)FAMILY" AS AN ADVANCED INSTRUMENT ANDTEACHING-EDUCATION PRACTICES

Author : Mehmet Ali ÖZDEMİR
Number of pages : 1-31

Abstract

Tarihi Türk Çalgısı olan Iklığ ve Ailesinin oluşturulması, eğitim/öğretim süreçlerinin hazırlanması başlıklı araştırmada üç başlık altında incelenmiş ve sonuçları yazılarak açıklanmıştır. Buna göre; 1. Çalgının etimolojisi, tarihsel geçmişi ve bugünkü durumu açıklanmış ve yeni oluşturulan aile üyeleri belirlenerek bunların boyutları hazırlanmıştır. 2. Dört boyutta oluşturulan Iklığ ailesinin "Tenor" boyutu ile ilgili başlangıç düzeyi öğretim programı ve öğretim metodu taslakları hazırlanmıştır. 3. Tenor boyutu olan Iklığ'ın çalabileceği repertuar örneği hazırlanmıştır. Repertuar içerisine; a. Geleneksel Halk Müziği Örnekleri, b. Geleneksel Sanat Müziği Örnekleri, c. Iklığ ve Ailesi için yazılmış özgün eser örnekleri, d. Batı müziğinden yapılan eser uyarlamaları, e. Farklı müzik tür ve çeşitlerinden Düo, Trio, Kuartet ve Eşlikli (Piyano, Gitar) eser örneklerine yer verilmiştir. Eğitim/Öğretim programı ve metot taslağı ile ilgili çalışmalar araştırmacı tarafından sınanarak oluşturulmuştur. Araştırmada kullanılan Tarihsel, Betimsel ve Deneysel Yöntemler ile elde edilen bulgular açıklanarak sonuçları ve öneriler de ayrıca yazılmıştır.

Keywords

Iklığ, Iklığ Ailesi, Yaylı Bağlama, Ayaklı Keman, Iklığ Öğretimi

Read:329

Download: 142

Atıf Bulunamadı