DEVLET HASTANESİNE SAKATLANMA ŞİKÂYETİ İLE GELEN SPORCULARIN SAKATLIK TÜRLERİ VE NEDENLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF INJURY TYPES AND REASONS OF ATHLETES COMING TO THE STATE HOSPITAL WITH THE COMPLAINT OF INJURY

Author : Ozan ESMER - Kumru ESMER - Çiğdem YARDIMCİ - Tuğrul ERGÜN
Number of pages : 227-235

Abstract

Alınabilecek tüm kişisel tedbirlere rağmen spor sakatlıkları bazı durumlarda kaçınılmaz olmaktadır. Rakibin darbesi, fiziki şartlar, iklim koşulları vs. gibi dış faktörler sakatlanmalara yol açabilmektedir. Bu çalışmada Mardin Devlet Hastanesi’ne spor sakatlığı şikâyeti ile gelen 17-33 yaş arası 26 amatör ve profesyonel sporcunun sakatlık durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Verilerin toplanmasında anket kullanılmıştır. Kullanılan anket literatürdeki benzer çalışmalar incelenerek araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. Katılımcıların %80,8’i erkek, %19,2’si kadınlardan oluşmaktadır. 20 katılımcı futbol branşıyla ilgilenmektedir. Katılımcıların 16’sı amatör, 10’u ise profesyonel liglerde mücadele etmektedir. En sık rastlanan sakatlık türü diz bölgesi sakatlıkları olmuştur (18). Sakatlanmaların en çok meydana geldiği yer müsabakalar olarak gözlenmiştir. 18 kişi sentetik zeminde sakatlık yaşamıştır. Koruyucu ekipman kullanma oranı oldukça düşük bulunmuştur. Sonuç olarak; kulüplerden ya da oyunculardan kaynaklı pek çok eksiklik tespit edilmiş olup, bu eksikliklerin sakatlık risklerini arttırdığı düşünülmektedir.

Keywords

Spor sakatlığı, profesyonel sporcular, amatör sporcular, sakatlık türleri.

Read:173

Download: 70