“YEŞİL YUVA” DERGİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
AN ANALYSIS ON THE “YESIL YUVA” JOURNAL

Author : Neşe OKTAY
Number of pages : 184-196

Abstract

Yeşil Yuva, Artvin’de 1 Ağustos 1922 yılında yayımlanan bir mecmuadır ve imtiyaz sahibi Artvin’de görev yapan bir devlet memuru olan Ali Rıza Bey’dir. Çok uzun bir yayın periyodu takip edememesine rağmen hem bölge hem devir için önemli bir yayın organıdır. Esas olarak çocuk, genç ve eğitimcileri hedef kitlesi olarak belirleyen dergide devrin genel eğilimlerine uygun çeşitli yazılara yer verilmektedir. Vatan toprağına yeni katılan, uzunca bir süre esirliği yaşayan bir bölgede yayımlanan dergi, yeni kurulan Cumhuriyet’in ideallerini sayfalarına toplamıştır. Özellikle milliyetçi-Türkçü çizgide devam eden yazılar, savaştan yeni çıkmanın bir sonucu olarak zaman zaman militarist bir çizgiye de kaymaktadır. Bunun yanında devrin “yeni insan” ideali, yeni kurulan devletin halkla arasındaki ilişki de dergiye sirayet etmiştir. İşte bu yazıda dergi şekil özellikleri, hedefleri verilerek tanıtıldıktan sonra yazıların içeriği muhteva olarak değerlendirilecek ve bu yazılar devrin düşünce dünyası ile birlikte düşünülmeye çalışılacaktır. Böylelikle bölgede yayımlanan bir derginin tanıtımı yanında devrin fikrî atmosferi de gözler önüne serilecektir.

Keywords

Artvin, Ardahan, Yeşil Yuva, mecmua, basın, yeni insan

Read:164

Download: 60