PANDEMİ DÖNEMLERİNDE İLETİŞİM VE ALGI YÖNETİMİ: YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVID-19) ÖRNEĞİ
COMMUNICATION AND PERCEPTION MANAGEMENT IN PANDEMIA PERIODS: THE CASE OF NEW CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)

Author : Ali Murat KIRIK - Satı Selin ALTINTAŞ VAR - Vahdet ÖZKOÇAK - Sefer DARICI
Number of pages : 36-57

Abstract

İletişim insanın var oluşundan bu yana hem zorunluluk hem de arzulanan, istenen bir unsur olarak hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Tarihsel süreç içerisinde sürekli değişen ve gelişen iletişim biçimleri, araçları her çağda toplumlar üzerinde etki yaratmıştır. Bu etki özellikle travmatik hadiselerde, toplumlar üzerinde daha belirgin olmuştur. Savaş, kıtlık, salgın, afet vb. durumlarda iletişimin önemi, medyanın etkisi, oluşturduğu algı ve bunlara verilen toplumsal tepkiler değişik disiplinlerce de araştırma konusu yapılmıştır. Bu çalışmada iletişimin genel perspektifte anlamına, türlerine değinildikten sonra tarihte yaşanan pandemilerde iletişimin öne çıkan unsurları aktarılmış, pandemi dönemlerinde iletişim ve algı yönetiminin rolü irdelenmiştir. Tüm dünya geneline yayılan COVID-19 pandemisi bu perspektiften açıklanmaya çalışılarak, iletişim sürecinin nasıl olması gerektiğine ilişkin öneriler algı yönetimi açısından vurgulanmıştır. Bu çalışmanın, pandemi dönemlerinde iletişim sürecinin nasıl sürdürülmesi gerektiği konusunda hem literatüre katkı sunması hem de uygulayıcılara ve araştırmacılara farklı bir bakış açısı kazandırması beklenmektedir.

Keywords

Pandemi, Salgın, İletişim, Algı Yönetimi, Koronavirüs, COVID-19

Read:612

Download: 370