COVİD-19 PANDEMİ SALGINININ TÜRK TURİZMİNE ETKİSİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
THE EFFECTS OF PANDEMIC ''COVID-19'' ON TURKISH TOURISM INDUSTRY AND SOLUTIONS

Author : Binali KILIÇ
Number of pages : 254-262

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Covid-19 olarak adlandırılan salgının turizm endüstrisindeki etkilerinin çözümü yönünde salgının devam ettiği bu süreç içerisinde tespit edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda; Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Turizm Örgütü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm ile ilgili Sivil Toplum Kuruluşları, Turizm Gazeteleri ve Turizm CEO’larının turizm sektörüne yönelik raporları, röportajları ve uyarıları analiz edilerek incelenmiştir. Bu çerçevede araştırmanın sonucu olarak şunları söyleyebiliriz, sosyal mesafe uygulanmasının devam etmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Turizmde çalışanların ve işletmelerin; mesleki eğitim, hijyen ve müşteri sağlığı gibi standartların sertifikalandırılması gereği ortaya çıkmıştır. Salgın nedeniyle turizm sektöründen ayrılan yetişmiş kalifiye ve eğitimli işgücünün turizm sektörüne tekrar kazanılması için sosyal ve özlük haklarında iyileştirmeler yapılması gerektiği düşünülmektedir. Sosyal mesafe kuralı nedeniyle maliyetler artacaktır. Maliyetlerin müşteriye yansıtılması gerektiğinden mal ve hizmet alımlarında beklenmedik maliyet artışlarının olacağını söyleyebiliriz.

Keywords

Covid-19, Turizm, Sertifikasyon, Otel

Read:173

Download: 71