ÇOCUK HİKÂYE KİTAPLARINDA BOŞ ZAMAN VE OYUN TEMASININ İNCELENMESİ
REVIEW OF “LEISURE TIME AND PLAY” THEMES IN CHILDREN’S STORYBOOKS

Author : Çetin TAN - Mikail TEL - Çetin TAN - İsa ÇİFTÇİ
Number of pages : 16-31

Abstract

Özet Günümüzde boş zaman etkinliklerine katılma isteği ve önemi her geçen gün artmaktadır. Günümüzde boş zamanı değerlendirme bir yaşam biçimi halini almıştır. Bu sebeple; boş zaman faaliyetlerinin artması ve bu zamanın değerlendirme çeşitliliğinin genişlemesi ile birlikte genç nesile bu alışkanlığın kazandırılması önem arz etmektedir. Boş zaman etkinlikleri psikolojik, sosyal ve fiziksel olarak bireye destek sağlamaktadır. Boş zamanı değerlendirme etkinliklerinin küçük yaşlardan itibaren başlaması bu alışkanlığın devam ettirilmesinin önemli olduğu belirtilmektedir. Bu çalışma çocuk hikâye kitaplarında boş zaman ve oyun temalarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada, Elazığ ilinde halk kütüphanesinde ve bazı ilköğretim okullarında ki kitaplıklarda bulunan çocuk hikâye kitapları taranmıştır. Araştırmanın evreni, ilköğretim çocukları için yazılan çocuk kitaplarıdır. Örneklemini ise bu eserler arasından seçilen toplam 100 kitap oluşturmaktadır. Araştırmada belgesel tarama yöntemi kullanılmıştır. Belgesel tarama şu aşamalardan oluşmakta: istenen amaca yönelik olarak kaynakları bulma, okuma, not alma ve değerlendirme işlemlerini kapsamaktadır. İncelenen eserlerde boş zaman teması olarak en yüksek oranlarda kitap okumak, hayvan sevgisi, doğa yürüyüşü-gezi, ava gitmek, tabiat sevgisi- tabiatta gezmek, yardımlaşma ve sosyal ilişkiler, arkadaşlık ilişkileri, müzik aleti çalma ve şarkı söyleme, resim yapmak gibi etkinliklere yer verildiği tespit edilmiştir. İncelenen eserlerde oyun teması olarak ta saklambaç, oyuncaklarla oynama, salıncak, hayvanlarla oyun oynamak, parkta oyun oynamak, futbol, seksek oynamak, evcilik, bilgisayar oyunu oynama, beş taş oyunu, kör ebe oyunlarına yer verildiği tespit edilmiştir. Çocuklar için hazırlanan kitaplarda boş zaman aktivitesi olarak ele alınan aktivitelerde çeşitlilik fazla görülse de, çocuk oyunlarına düşük oranlarda yer verildiği tespit edilmiştir.

Keywords

Çocuk Hikâye Kitapları, Boş Zaman ve Hikâye Kitabı, Boş Zaman ve Oyun

Read:195

Download: 96