TÜRK-FRANSIZ İLİŞKİLERİ TEMELİNDE DÜŞÜNCE VE YAKLAŞIMLARI İLE DİKKAT ÇEKEN BİR GENERAL: HENRİ GOURAUD
HENRI GOURAUD : A GENERAL NOTED FOR HIS THOUGHTS AND APPROACHES ON THE BASIS OF TURKISH-FRENCH RELATIONS

Author : Yaşar ÖZÜÇETİN - Kübra Nur ÇELİK
Number of pages : 1-17

Abstract

I. Dünya Savaşı neticesi Çukurova Bölgesi’nin işgali Fransızlar açısından elverişli görülmüş, Kilis, Antep, Urfa, Maraş, Adana, Mersin, Kozan ve Osmaniye sancaklarını içine alan Çukurova Bölgesi’nin kendilerine bırakılması ile birlikte Türkiye’nin Güney-Doğu topraklarını ele geçiren Fransa, oldukça sert bir Türk direnişi ile karşılaşmıştır. Bu direnişin Fransızlara ağır kayıplar verdirmesi, Fransızların Kilikya’daki ümitlerini kaybetmelerini ve emellerinden vazgeçmek gerektiğini anlamalarını sağlamıştır. General Gouraud’nun, Çanakkale muharebelerini anma törenlerine katılmak için geldiği Türkiye’de yapmış olduğu konuşmalarda, Türklere yönelik taşıdığı dostluğun canlılığını muhafaza ettiği görülmüş olup, gerek Çanakkale muharebelerinde gerekse Millî Mücadele sırasında acımasızca mücadele ettiği, hatta vücudunun bir parçasını muharebe meydanında koparıp alan Türklere karşı kin ve nefret içerisinde olmamış ancak, “profesyonel bir düşman” olmuş, Türklerin kahramanlıklarına da saygı duymayı bilmiştir. Araştırmada amacı, evrenin özellikleri hakkında bilgi toplamak, kişileri, durumları veya olayları tam ve doğru olarak betimlemek olan araştırma modeli esas alınmış, arşiv malzemelerinden ve telif- tetkik eserlerden istifade edilmiştir.

Keywords

General Gouraud, Çukurova Bölgesi, Ankara İtilâfnamesi, Türk- Fransız İlişkileri, Millî Mücadele.

Read:348

Download: 185