TEKE YÖRESİ TÜRKÜLERİNDE KADIN
WOMEN IN THE TEKE REGIONAL FOLK SONGS

Author : Sevilay GÖK AKYILDIZ
Number of pages : 179-192

Abstract

Halkın ortak ürünü olan türküler, ağızdan ağza dolaşan, kuşaktan kuşağa aktarılan sözlü edebiyatın en güzel örneklerindendir. Türkülerde aşk, sevda, hasret, gurbet, doğa, acı, ölüm, kahramanlık ve günlük yaşam anlatılır. Burdur ve ilçeleri merkez olmak üzere, Denizli’nin Acıpayam, Serinhisar, Çameli, Muğla’nın Fethiye ve Köyceğiz’e kadar olan bölümü, Antalya’nın Korkuteli, Elmalı ve çevresi ile Afyon ilinin Dinar, Dazkırı, Başmakçı çevresi Teke Yöresi kültürünün görüldüğü ve yaşandığı çevredir. Yöre insanları, kendi atalarından, çevrelerinden öğrendikleri müziği, dansı, orta oyunu ve hikâyeleri, yemeği, mimariyi, tarımı, zanaatı vs. yaşantıları içerisindeki gelenek ve göreneklerini kendilerinden sonraki nesle aktarmış, aktarmaya da devam etmektedir. Çalışmanın amacı, Teke Yöresi türküleri içinde kadının yeri, türkü yakıcılar olarak duygularını ezgilerle yansıtma şekli ve türkülere kadın kimliğiyle nasıl konu olduğunun incelenmesidir. Bu bağlamda, TRT Türk Halk Müziği repertuvarına kayıtlı sözlü 95 Burdur, 46 Isparta, 84 Denizli, 53 Antalya, 21 Afyon-Dinar, 34 Muğla- Fethiye türküsü olmak üzere 333 Teke Yöresi türküsü; kadın isimleri, kaynak kişi olarak kadın, kadına yapılan benzetmeler, kadın giyimi ve aksesuarı, kadına ithaf edilen (erkek ağızlı) türkülerdeki hitap ve ifade biçimi bağlamında incelenmiş ve tablolar halinde sunulmuştur.

Keywords

Teke Yöresi, Türkü, Kadın

Read:242

Download: 95