TÜRKÇEDEKİ “AKRİLİK, ATE, JAKUZİ, JUL” SÖZCÜKLERİNİN KÖKENLERİ ÜZERİNE
ON THE ORIGINS OF THE WORDS “AKRİLİK, ATE, JAKUZİ, JUL” IN TURKISH

Author : Berrin AKÇALI
Number of pages : 293-298

Abstract

Bu çalışmada akrilik, ate, jakuzi ve jul sözcüklerinin köken tespiti ele alınmaktadır. Bunun için söz konusu sözcüklerin çeşitli Türkçe sözlüklerdeki köken verilerine bakılmıştır. İlgili Türkçe sözlüklerde geçen kökenleri ve anlamları yazılan bu sözcüklerin verilerde farklılık olması durumunda gerekli yabancı sözlüklerdeki anlamları da belirtilmiştir. Ayrıca kaynak dildeki ve lüzumlu görülen diğer dillerdeki telaffuzları da yazılarak Türkçedeki biçimle kıyaslanmıştır. Sözlüklerde yer alıp yer almamaları dikkate alınarak tarihî verilere ulaşılmıştır. Bu bilgiler sayesinde akrilik, ate, jakuzi ve jul sözcüklerinin Türkçeye hangi dilden geçtiklerinin doğru bir şekilde bulunması hedeflenmiştir. Çalışmada geçen akrilik, ate, jakuzi ve jul sözcüklerinin kökenleri konusunda bazı Türkçe sözlüklerin aynı görüşte oldukları, bazılarının ise farklı düşündükleri gözlenmiştir. Dolayısıyla bizim görüşümüzün de kimi sözlüklerle uyuştuğu, diğer birtakım sözlüklerle uyuşmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Bunun nedenleri tarihî, ses bilimsel ve anlam bilimsel veriler doğrultusunda ifade edilmiştir.

Keywords

akrilik, ate, jakuzi, jul, Batı kökenli alıntılar

Read:225

Download: 77