GASTRONOMİK ÜRÜN OLARAK SOKAK LEZZETLERİ: İZMİR SOKAK LEZZETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
STREET FLAVORS AS GASTRONOMIC PRODUCTS: A RESEARCH ON İZMİR STREET FLAVORS

Author : Erşan YILDIZ
Number of pages : 353-366

Abstract

Tarih boyunca İzmir ve çevresinde yaşayan yerleşik ya da göçebe Türkler, İzmirli Rumlar, Levantenler, Sefaradlar, mübadele yıllarında Batı Trakya ve adalardan (Girit, Sakız, Midilli) gelenler, Makedonlar, Boşnaklar, Arnavutlar ve Afrika kökenli Arapların oluşturduğu kültür zenginliği İzmir mutfağına da yansımıştır. Bu zenginliğin en önemli parçası da sokak lezzetleridir. Bu bağlamda, İzmir sokak lezzetlerinin gastronomik bir ürün açısından incelenmesi ve içeriği, tarihi, yapılış şekli, satıldığı yerler, ustaları, satan kişiler/işletmeler vb. bakımından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada; veri toplamak için doküman analizi yöntemi tercih edilmiş ve İzmir sokak lezzetleri ile ilgili kitaplar, makaleler ve bildirilerin yanı sıra web sayfalarında bulunan tanıtıcı yazılar, haberler, resimler vb. bilgiler değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonunda; Boyoz, Sübye, Lokma Tatlısı, Kumru, Gevrek, Şambali, Kokoreç, Buzlu Badem, Sulu Atom, Şerbet, Uykuluk ve daha nice sokak lezzetlerinin İzmir'in Gastronomik ürünün parçalarını oluşturduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmada; İzmir sokak lezzetlerinin tarihsel süreçlerine, geçmişte ve günümüzdeki ustalarına ve yaşatıldığı mekânlar ve yerlerle ilgili bilgilere yer verilmiştir.

Keywords

Gastronomik Ürün, Sokak Lezzetleri, İzmir

Read:187

Download: 67