SANATSAL REKREASYON-YAŞAM DOYUMU İLİŞKİSİ: “BEN” DUYUSUNUN UYARILMASINDA DRAMATİK OYUNLARIN ROLÜ
THE RELATIONSHIP BETWEEN ARTISTIC RECREATION-SELF SATISFACTION: THE ROLE OF DRAMATIC GAMES IN THE AROUSING OF "I" SENSE

Author : Mehmet Şerif ÇUBUK - Beyza Merve AKGÜL - Züleyha EŞİGÜL
Number of pages : 337-348

Abstract

Diğer rekreatif etkinlik türlerine göre, sanatsal rekreasyon bağlamına giren etkinliklerin, kişinin yaşam doyumuna erişmesinde etkisi daha büyüktür. Çünkü sanatsal bir uğraş içinde olan birey, kendi iç dünyasına doğru bir yolculuğa çıkar. Birey, hayal gücünün yardımıyla yaratıcılık sürecine girer. Bu sürecin sonunda estetik haz yaşayan bireyin “ben” duyusu uyarılır. Bu aşama, insanın birey olma yolundaki ilk adımıdır. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme esasına göre hazırlanan bu makalede, sanatsal rekreasyon etkinlikleri içinde dramatik oyunların, yaşam doyumuna erişme konusunda bireye sağladığı avantajlar üzerinde kuramsal bir fikir tartışması yürütülmüştür. Çalışmanın temel savunusunu, “ben” duyusunu uyarmada diğer sanatsal rekreasyon etkinliklerine göre dramatik oyunların daha etkin olduğu düşüncesi oluşturmaktadır.

Keywords

Sanatsal Rekreasyon, Yaşam Doyumu, Dramatik Oyunlar, “Ben” Duyusu

Read:137

Download: 60