M. 690 İLE 740 TARİHLERİ ARASINDA EMEVÎLER DEVRİNDE SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT
SOCIAL AND CULTURAL LIFE IN THE UMAYYAD PERIOD BETWEEN A.D. 690 AND 740

Author : Mehmet BÖLÜKBAŞI
Number of pages : 147-161

Abstract

Bu çalışmada; Emevîlerde M.690 ile 740 tarihleri arasında sosyal, kültürel ve İslami ilimler alanlarında meydana gelen değişimler hakkında bilgiler verilmiştir. Bu değişimler; günlük yaşamda, sosyal ve kültürler alanlar ile dini ilimlerde kendini göstermiştir. Bu değişimlerin ana nedeni ise; fetih hareketleri sonucu elde edilen zenginlikler sayesinde ekonomi alanında yaşanan gelişmelerdir. Bu sayede, Emevî yöneticileri ile halkının sosyal ve kültürel yaşamlarında olumlu yönde ilerlemeler ortaya çıkmıştır. Daha önce sıradan bir yaşam sürdüren Emevîler, elde ettikleri zenginlik sayesinde, tarımsal faaliyetleri iyileştirmek amacıyla sulama kanalları açmış ve bataklıkları kurutarak ekilebilir arazileri genişletmişlerdir. Bununla birlikte; ekonomi alanında yaşanan gelişmelerden biri de, Abdulmelik b. Mervân’ın (M.685-705) İslam dünyasının ilk parasını bastırması olmuştur. Bu gelişme, Bizans parasını kullanan Emevîlerin kendi parasını kullanmasına olanak sağlamıştır. Bu sayede, Emevîler ekonomik özgürlüklerini elde etmişlerdir. Kültürel alanda ise; Fars ve Rumlarla karşılaşan Emevîler, bu iki milletin müzik kültüründen ve şarkıcılarından etkilenmiş ve onların kullandığı müzik aletlerini kullanmaya başlamışlardır. Mimari alanda ise; İslam sanat anlayışı ve mimarisinin esasları ortaya çıkmıştır. Şam’da inşa edilen Emevî Camisi ile Kudüs’teki Mescid-i Aksâ, İslam mimarisinin en güzel örnekleridir. Bununla birlikte; İslami ilimlerin temelleri atılmış Hadis, Kelâm, Tefsir gibi alanlarda önemli çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalar İslami ilimlerin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır.

Keywords

Emevîler, Fetih Hareketleri, Sulama Kanalları, İslam Dünyasının İlk Parası.

Read:262

Download: 93