EKONOMİK BÜYÜME İÇİN YENİLİK VE YENİLİĞİN ÖLÇÜLMESİ
INNOVATION for ECONOMIC GROWTH AND MEASUREMENT OF INNOVATION

Author : Erol SOLMAZ - Kamuran GÖNEN
Number of pages : 108-131

Abstract

Küreselleşmenin ülke ekonomileri üzerindeki en önemli etkisi, rekabeti uluslararası alana taşımış olmasıdır. Gerek ülkeler gerekse firmalar açısından rekabet gücünü belirleyen temel faktör ise verimlilik artışının kaynağı olan yenilikçi faaliyetlerdir. Günümüzde yenilikler, sürdürülebilir ekonomik büyümenin, rekabet üstünlüğünün ve toplumsal refahın en önemli unsuru olarak kabul edilmektedir. Yeniliğin ekonomik büyüme üzerindeki pozitif etkisi üzerine literatürde birçok ampirik çalışma mevcuttur. Bununla birlikte yeniliğin etkin yönetimi için yeniliğin ölçülmesi önemli bir zorunluluktur. Çünkü yönetim biliminde kural olan ölçemezsen yönetemezsin kalıbı, yenilik ve yenilik yönetimi için de geçerlidir. Özellikle ülkeler açısından yenilik performansının analizi için yeni ölçme yöntemleri üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmada yeniliğin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi iktisat kuramları çerçevesinde ele alınmış, genel kabul gören yenilik ölçme yöntemleri incelenmiştir.

Keywords

Ekonomik Büyüme, Yenilik, Yeniliğin ölçülmesi

Read:193

Download: 97