GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİNİN AVRUPA BİRLİĞİNE KATILIM SÜRECİ VE TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİNE KATILIMINA ETKİSİ
THE ACCESSION PROCESS OF THE GREEK CYPRIOT ADMINISTRATION OF SOUTHERN CYPRUS TO THE EUROPEAN UNION AND ITS EFFECT ON TURKEY'S ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION.

Author : Emrah ONGAN
Number of pages : 466-475

Abstract

Kıbrıs sorunu sadece üzerinde yaşamakta olan iki devleti değil, tüm Doğu Akdeniz havzasını ilgilendiren bir sorundur. 1960’lardan günümüze çeşitli süreçlerden geçip günümüze kadar gelen, çözülmesi için Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlerinin fazlaca mesai harcadığı, Güney Kıbrıs Rum Kesiminin Avrupa Birliğine katılarak, Avrupa Birliğini de bu metaforun içine çeken bir sorundur. Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini 1974 Barış Harekâtı ile ayrı devletlere bölündüğü adada, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşması imzalarken Rum Kesimi Avrupa Birliğine üyelik başvurusunda bulunmuştur. 10+2 genişlemesinde Yunanistan’ın Rum Kesimine olan tam desteği sonucu Avrupa Birliği ile Güney Kıbrıs Rum Kesiminin müzakerelere başlaması neticesinde 2004 yılında Avrupa Birliği üyeliği ile sonuçlanmıştır. Kamuoyunca Annan planı olarak bilinen adadaki devletin birleşmesini öngören plan Türk tarafınca kabul edilse de Rum tarafında ret edilmiştir. Güney Kıbrıs’ın Avrupa Birliği üyeliği Türkiye açısından zor sonuçlar getireceği açıktır. Türkiye’nin karşısında artık Birliğe katılımını istemeyen iki devlet vardır. Türkiye Birliğe katılmak için iki ülkeyi de ikna etmek zorunda kalacaktır. Avrupa Birliği de Türkiye’yi adadaki sorunu Birleşmiş Milletlerin öngördüğü çerçevede çözümü için sıkıştırmaktadır. Türkiye Avrupa Birliğine katılmak istiyorsa kendisine dayatılan soruna, Birliğin kendisinden istemiş olduğu yapısal değişiklikler kadar öncelik vermek zorundadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile daha fazla entegrasyona gittiği ölçüde Avrupa Birliğinden uzaklaşacaktır.

Keywords

Avrupa Birliği, Entegrasyon, Annan Planı, Kıbrıs Sorunu, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum Kesimi

Read:202

Download: 72