SUZUKİ YÖNTEMİ İLE KEMAN EĞİTİMİNDE ÇEVRİMİÇİ VE ÇEVRİMDIŞI UZAKTAN EĞİTİM ARAÇLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN AİLE VE UZMAN GÖRÜŞLERİ
PARENT AND EXPERT OPINIONS ON THE USE OF ONLINE AND OFFLINE DİSTANCE EDUCATION TOOLS IN VIOLIN TRAINING WITH THE SUZUKI METHOD

Author : Yakup AKSOY - Aynur Elhan NAYİR
Number of pages : 442-465

Abstract

Bu araştırmanın amacı Suzuki yöntemi ile başlangıç seviyesi özengen keman eğitiminde, internet destekli uzaktan eğitim modelinin uygulaması ve etkisine ilişkin, öğrenci, ebeveyn, araştırmacı ve alan uzmanlarının görüşlerini belirlemektir. Bu amaçla altı yaşındaki bir öğrenci ile alışılmış birebir ders sürecinden farklı olarak internet üzerinden çift yönlü etkileşimli konferans ve çevrimiçi olmayan iletişim sistemleri kullanılarak, dört hafta-sekiz oturumda başlangıç aşaması keman eğitimi ve iki “ev konseri” gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma deseninin kullanıldığı bu araştırmanın verilerini, öğrenci performansı ve uzaktan Suzuki yöntemine yönelik alan uzmanı, öğrenci, ebeveyn görüşleri, öğrenci günlüğü ve araştırmacının alan notları oluşturmaktadır. Betimsel analiz yapılarak raporlaştırılan araştırmanın sonucunda öğrencinin keman çalmaya yönelik teknik yeterlilik ve müzikalite-temel müzik teorisi boyutlarında hedef davranışlara ulaştığı gözlemlenmiştir. Bu araştırma sonuçlarının uzaktan çalgı eğitiminin gelişimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ulaşım, sağlık, izolasyon ve fiziksel nedenlerden dolayı geçici ya da sürekli olarak yüz yüze keman eğitimine ulaşamayan bireylerin internet destekli mobil teknoloji araçları kullanarak eğitimlerine devam etmesi önerilebilir.

Keywords

Uzaktan Eğitim, Keman Eğitimi, Suzuki, Ebeveyn Katılımı, Mobil Teknoloji

Read:205

Download: 78