FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYİ: MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
FINANCIAL LITERACY LEVEL: A RESEARCH ON VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS

Author : Neşegül PARLAK
Number of pages : 332-352

Abstract

Dijital çağın gerektirdiği okuryazarlık alanlarından biri olarak değerlendirilen finansal okuryazarlık kavramını, kişilerin finansal olaylar ve finansal uygulamalar hakkında bilgi sahibi olması ve sahip olduğu bu finansal bilgi sayesinde gelirini etkin bir şekilde yönetebilmesi, bunun yanı sıra doğru yatırım ve tasarruflara yönelerek kişisel bütçe kontrolünü sağlaması olarak ifade edebiliriz. Kişilerin finansal konularda bilgi sahibi olması, tasarrufların arttırılması yoluyla kıt finansal kaynakların doğru kullanılmasına ve finansal risklerin doğru yönetilmesi ile mikro düzeyde kişinin, makro düzeyde ise ülkelerin politika ve stratejilerine yön vermesi ve toplumun refahını arttırması açısından önemli bir etkendir. Kişilerin erken yaşlarda yüksek finansal bilgi düzeyine sahip olması finansal konularda daha doğru ve sağlıklı kararlar almasını sağlayarak, olası ekonomik riskleri yönetebilmesine ve fırsatları kullanılabilmesine katkı sağlayacaktır. Bu araştırmada, meslek yüksekokulu öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeyinin tespiti yapılmış ve finansal okuryazarlık düzeyi ile demografik değişkenler arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma sonucunda, meslek yüksekokulu öğrencilerinin, finansal okuryazarlık düzeyi ile çeşitli demografik değişkenler arasında anlamlı ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada meslek yüksekokulu öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeyinin düşük olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Finansal Okuryazarlık, Finansal Okuryazarlık Düzeyi, Meslek yüksekokulu

Read:187

Download: 66