AŞIRI TEPKİ HİPOTEZİ: BİST UYGULAMASI
OVERREACTION HYPOTHESIS: BIST APPLICATION

Author : Ahmet BAYRAKTAR
Number of pages : 231-246

Abstract

Etkin Piyasalar Hipotezi’ne göre, yatırımcılar rasyoneldir, tam bir bilgiye sahiptirler ve faydalarını maksimize etmeye çalışmaktadırlar. Hipoteze göre, fiyatlar piyasadaki haber, bilgi ve beklentileri tam olarak yansıtmaktadır. Piyasa katılımcıları tüm verileri inceleyerek bir fiyat belirlemekte, dolayısıyla piyasa fiyatları mevcut bilgi ve beklentileri içermektedir. Bununla birlikte piyasa etkinliği varsayımları aksine piyasa fiyatları rasyonel yatırımcılar tarafından tam olarak belirlenememekte psikolojik düşünceler önemli rol oynamaktadır. Yatırımcılar zaman zaman hatalar yapmakta, bazı piyasa katılımcıları rasyonel davranamamaktadır. İnsanlar beklenilmeyen haberlere veya olayların sonuçlarına aşırı tepki gösterebilmektedir. Aşırı tepki vermenin nedeni, piyasanın yansıtılan bilgiyi rasyonel olarak değerlendirmeyerek, olması gerekenden fazla tepki göstermesi olarak ileri sürülmektedir. Özellikle, yatırımcılar tarafından hisse senedi fiyatları yeni bilgi çerçevesinde değerlendirilirken, çok iyi ya da çok kötü haberlere aşırı tepki vermektedirler. Bu çalışmada ulaşılan sonuçlara göre uluslararası derecelendirme kuruluşlarının BİST bankacılık sektörü hisse senedi fiyat ve işlem hacmi göstergeleri üzerinde kısa süreli bir etkisi vardır.

Keywords

BİST, Etkin Piyasalar Hipotezi, Aşırı Tepki Hipotezi

Read:239

Download: 86