“BİN HÜZÜNLÜ HAZ” ROMANININ ARKETİPSEL SEMBOLİZM BAKIMINDAN İNCELENMESİ
EXAMINATION OF THE NOVEL "BİN HÜZÜNLÜ HAZ" IN TERMS OF ARCHETIPAL SEMBOLISM

Author : Mutlu DEVECİ - Nevriye BOZDEMİR
Number of pages : 37-45

Summary

Hasan Ali Toptaş’ın deneysel anlatısı olan “Bin Hüzünlü Haz” romanı, üstkurmaca bir metindir. Postmodern anlatı olan bu roman, hem fantastik ögeler içermesi hem de metinlerarası ilişkiler bakımından arketipsel eleştiri bağlamında incelenmeye imkân sağlamaktadır. Tarih boyunca ilk anlatılardan itibaren varlığını koruyan arketipler, günümüz metinlerinin de özünü oluşturur. Özellikle postmodern anlatıların kolektif bilinçdışının bu zengin birikiminden yararlandığı görülmektedir. Arayış miti çevresinde kurgulanan “Bin Hüzünlü Haz” romanı olay örgüsünün dışında yazar açısından da bir üslup arayışına dönüşür. “Bin Hüzünlü Haz” romanı Carl Gustav Jung’un arketip kavramının ışığında anlatıcı, olay örgüsü, kişiler bakımından incelenmiştir. Çalışmada, kolektif bilinçdışının birikimlerini yansıtan arketiplerin anlatının yapı ve tema unsurlarına katkı sağlayacak şekilde işlendiği görülmüştür.

Keywords

Arketip, arayış, benlik, üstkurmaca

Read:401

Download: 190