حصن كيفا ومن نسب إليها من العلماء /
HASANKEYF AND ITS SCHOLARS

Author : Yaşar ACAT
Number of pages : 74-96

Abstract

“Hasankeyf ve Hasankeyf’e Nispet Edilen Alimler” başlıklı bu çalışmada, Hasankeyf şehrinin tarihinden, coğrafyasından ve Müslümanlarca fethedilişinden kısaca söz edilecektir. Bu kapsamda seyyah ve coğrafyacıların şehir hakkında söyledikleri ile tarihçilerin işaret ettiği stratejik konumuna da değinilecektir. Özellikle Bizans ve Sasani İmparatorlukları arasındaki sınır kentlerinden biri olması nedeniyle İslam halifelerinin Hasankeyf’ye verdikleri büyük öneme de dikkat çekilecektir. Çalışmanın ikinci ayağını ise lakabı “Hasankeyfli” olan âlimlerin hayat hikayeleri oluşturmaktadır. Burada adı geçen her bir alimin hayatı hakkında kısaca bilgi verilmiş ve görevde bulunduğu vazifeleri de ayrıca aktarılmıştır. Bunun yanında Hasankey’te doğup büyümüş Hasankeyflilerin yanı sıra; Hasankeyf’ten ayrılıp diğer ülkelerde yaşamını sürdürmüş kişiler ile başka ülkelerde doğup büyüdüğü halde kökenleri Hasankeyf’e dayandığı için Hasankeyflî olarak isimlendirilmiş âlimlerden de söz edilmiştir.

Keywords

Hasankeyf, Alimler, Fetih, Coğrafya, Tarih / حصن كيفا، علماء، الفتح، جغرافية، تاريخ.

Read:240

Download: 95