GÜRSEL KORAT’IN ZAMAN YELİ ROMANINDAKİ HALKBİLİMİ UNSURLARI
FOLKLORIC ELEMENTS IN ZAMAN YELI OF GURSEL KORAT

Author : Salih GÜLERER - Oğuz Nami OKAY
Number of pages : 58-73

Abstract

Halk bilimi, halkların sözlü edebiyatını, geleneklerini, kültür ürünlerini, sözlü edebiyatını, geleneklerini, inançlarını, mutfağını, müziğini, halk hekimliğini, halkların genel yaşantısındaki her safhayı ve ritüeli inceleyerek bunların kaynağını, gelişimini ve yayılımını belli bir disiplin içinde inceleyen bilim dalıdır. Yüzyıllardır temelde sözlü gelenekle beslenen halk bilimi, günümüze farklı türler içerisinden gelip unsurlarıyla yazarları etkileyerek kendine yazılı alanda da yer bulmuştur. Gürsel KORAT, yaşadığı coğrafyayı ve bu coğrafyada bulunan halkların kültürüne yapıtlarında yer veren bir yazardır. Kurgu ve gerçeği bir arada kullanarak akronik eserler veren Gürsel KORAT, halk bilimi unsurlarından da farklı şekillerde yararlanılmıştır. Bu makalede, Gürsel KORAT’ın Zaman Yeli romanındaki halk bilimi unsurları tespit ve tasnif edilerek bu unsurların kullanımı incelenmiştir. Yapıtta tespit edilen halk kültürü unsurları pasaj olarak alınıp sayfa numaraları ile birlikte verildi. Kurgu ve gerçeği harmanlayarak yazan Gürsel KORAT’ın diğer yapıtlarında olduğu gibi bu romanında da ele aldığı bölgeyi ve halk kültürünü ustalıkla işlediği görülebilir.

Keywords

Gürsel KORAT, Zaman Yeli, Halk Bilimi, Kapadokya, Roman

Read:269

Download: 107