UZUN SÜRELİ SÜRVİSİ OLABİLEN MEME KANSERLİ HASTALAR VE HASTA YAKINLARINDA DEPRESYON VE ANKSİYETE DÜZEYİ İLE KISA SÜRELİ SÜRVİ BEKLENEN MALİGN MELANOMA HASTA VE HASTA YAKINLARINDA DEPRESYON VE ANKSİYETE DÜZEYLERİ ÖLÇÜMÜ VE BİRBİRLERİYLE KORELASYONU
THE CORRELATION OF DEPRESSION AND ANXIETY LEVELS IN BREAST CANCER PATIENTS AND THEIR RELATIVES WITH LONG TERM SURVIVAL EXPECTANCY AND DEPRESSION AND ANXIETY LEVELS IN MALIGN MELANOMA PATIENTS AND THEIR RELATIVES WITH SHORT TIME SURVIVAL EXPECTANCY

Author : Fatma Ebru ÇINAR - Hakan İŞÖZEN
Number of pages : 396-411

Abstract

Amaç: Farklı tedavi süreleri ve yaşam beklentileri olan kanser türleri arasında psikolojik açıdan hasta ve yakınlarının etkilenme seviye ve farklarının olup olmadığını belirlemektir. Hastalar ve yöntemler: Araştırmaya katılan uzun yaşam beklentili meme kanseri olan hasta bireylerin ve hasta yakını olan bireyler ile; kısa yaşam beklentili maling melanom olan bireylerin ve hasta yakını olan bireylerin kendilerinin durumlarını aktardıkları var sayılmıştır. Bu dürüstlüğü eşit sağlayabilmek ve soruları doğru anladıklarından emin olabilmek için ise tüm katılımcılara, testi bire bir olarak araştırmacı tarafından; sorularak yanıtları alınmış ve kaydedilmiştir. Bu araştırmada depresyon tanıları olan hasta ve hasta yakınlarına ilişkin ölçümler“Beck Depresyon Envanteri (Beck-D)’nin ölçebildiği sorularla ve cevaplarla değerlendirilmektedir. Bu araştırmada anksiyetenin tespiti ile ilgili ölçümler “Beck Anksiyete Ölçeği (Beck-A)’nin ölçtüğü niteliklerle sınırlıdır. Bulgular:Hastalığın ortalama yaşam beklentisinin kısalığı, psikolojik yönden hastalarda fark yaratmamaktadır ve kanser başlıca yüksek depresyon ve anksiyete geliştiren bir hastalık olarak tespit edilmiştir. Hasta yakınlarının algısı ise yaşam beklentisi kısa olan hastalıkta yüksek psikolojik sorun beklentimizin aksine olmuş, tedavi süresi ve hastalık süresi yüksek olan hastalıkta, uzun yaşam beklentisi de olsa depresyon ve anksiyete farkı görülmüştür. Sonuç:Her iki kanser türünde de yüksek depresyon ve anksiyete bulgularına ulaşılmıştır. Hasta yakınlarında ise meme kanser hasta yakınları, malign melanom hasta yakınlarına göre daha fazla depresyona girme ve anksiyete geliştirme durumunda oldukları gözlenmişttir.

Keywords

Kanser, meme kanseri, malign melanoma depresyon, anksiyete

Read:186

Download: 62