MÜSTAKİMZĀDE SÜLEYMAN SAADEDDİN EFENDİ’NİN ŞERH YÖNTEMİ
THE COMMENTARY METHOD OF MÜSTAKİMZĀDE SÜLEYMAN SĀDEDDİN EFENDİ

Author : Serdar DAYAN - Mohammed Ali SHAREEF
Number of pages : 298-308

Summary

Bu çalışma, Müstakimzāde’nin Şerh-i Divān-ı Ali el-Murtazā (Kerramallāhü Vechehü) eseri ele alınarak yapılmıştır. İslam âleminde önemli bir yeri olan Hz. Ali’nin şiirleri de İslam coğrafyasında önem taşımaktadır. Müellifler, önemli gördükleri yerli ve yabancı eserlere şerhler yazarak herkesin anlayacağı bir hale getirmeyi amaçlamışlardır. Müellifimiz Hz. Ali divanını okuyucular tarafından iyi anlaşılsın diye birçok teknik kullanmıştır. İlmi geniş biri olan Müstakimzāde, Kurʾān-ı Kerı̇̄m, Hadis ve dini kitapların yanında Türkçe, Arapça ve Farsça birçok eserden kaynak göstermiştir. Şerhinde bu üç dilin edebiyatına ve kültürüne dair unsurları kullandığı gibi bu dillerin bazı filolojik bilgilerini de vermiştir. Biz de böyle nadide bir eserde kullanılan şerh yöntemini inceleyerek Müstakimzāde'nin edebiyatımıza kazandırdığı bu eseri gözler önüne koymayı ve Müstakimzāde'nin ilmi bilgisine dikkat çekmeği hedefliyoruz.

Keywords

Şerh, Şerh-i Divān-ı Ali el-Murtazā, Müstakimzāde, Hz. Ali

Read:167

Download: 70