TÜRKİYE TULUM ÇALGI ALETİ VE YAPISAL KAYNAKLI İCRA ZORLUKLARI
TURKEY TULUM INSTRUMENTS AND STRUCTURAL WELDED ENFORCEMENT CHALLENGES

Author : İrfan ÇALIK
Number of pages : 285-297

Summary

Tulum çalgısı aleti dünyada belli başlı ülkelerde görülmektedir. Varlığını gösterdiği birçok ülkedeki Tulum çalgısı için şekil, ses ve çalım tekniği itibariyle Türkiye tulumuna benzer özellikler taşıdığını söylemek mümkündür. Tulum çalgısının, günümüz itibariyle değerlendirildiğinde dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye’deki kadar yaygın olmadığı ortaya çıkmaktadır. Bunun nedeni, Türkiye’de, bu çalgıya hayat veren kültürün yoğun olarak yaşanması, bu çalgıyı kullananların çokluğu ve tulum çalgısı yapım ustalarının fazla oluşudur. Tulum Türkiye’de özellikle Karadeniz bölgesinin Rize ilinde yaşayan etnik Laz-Hemşin kültürüne ait nefesli bir çalgı aletidir. Nefesle doldurulan deri bir hazneye sahip olan Nav bölümünde bulunan ve ses veren kamışlardan kaynaklı akort problemleri de fazlasıyla yaşanmaktadır. Tulum çalgısında nota dizilimi, yapılışı itibariyle belirli kısıtlı bir aralıkta olması sebebiyle geniş bir icra alanına sahip değildir. Yine oldukça yüksek ve gür bir sese sahip olması itibariyle de beraberinde bazı sorunları getirmektedir. Makalemizde Tulum çalgı aletindeki icra zorlukları ve kısıtlılığı hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Keywords

Tulum, Bagpipe, Çalgı aleti icrası, Elektronik Tulum, Nav

Read:151

Download: 56