ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE SORUNLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
PROSPECTIVE TEACHERS' OPINIONS ABOUT ENVIRONMENTAL PROBLEMS

Author : Arzu CANSARAN - Mehmet YAPICI
Number of pages : 1-12

Summary

Sanayi devriminden en büyük zararı gören sistem doğadır. Kritik bir eşiğe yaklaştığımızın düşünüldüğü günümüzde; çevre sorunları küresel bir düzeyde ve giderek daha yüksek bir sesle tartışılmaktadır. Çevre sorunlarının ortadan kaldırılmasında, önemli rollerden biri de okul ve öğretmene düşmektedir. Öğretmen adaylarının çevre sorunlarına ilişkin görüşlerini betimleyen bu araştırma; nitel bir çalışmadır. Çalışmaya katılan tüm öğretmen adaylarının % 37'si çevre sorunlarını insan türü üzerinden değerlendirirken, % 33'ü bütün canlı türleri ile ilişkilendirmektedir. Öğretmen adaylarının % 22'sinin ise çevre sorunlarının bütün gezegene yayılacağı bilincine sahip olduğu görülmektedir. Öğretmen adaylarının % 33’ü çevre sorunlarını hava kirliği ve iklim değişiklikleri ile, % 25’i su kirliliği ile ilişkili değerlendirirken; adayların % 11’inin ise çevre sorunlarının birbirleriyle ilişkisini, toprak kirliliği temeline dayandırdığı görülmektedir. Öğretmen adaylarının % 77'sinin çevre sorunları açısından geleceğe karamsar baktığı; % 22'sinin umutlu olmak istediği görülmektedir. Öğretmen adaylarının en önemli buldukları çevre sorunları sırasıyla; su kirliliği (% 29), hava kirliliği (% 22), toprak kirliliği (% 14) ve atık sorunu (% 11) şeklinde ortaya çıkmıştır.

Keywords

Öğretmen adayı, çevre, kirlilik, görüş

Read:644

Download: 414