AİLE MAHKEMELERİ (1959 YILI 188 SAYILI IRAKİ KİŞİSEL STATÜSÜ KANUNU)
FAMILY COURTS (IRAQİ PERSONAL STATUS LAW No. 188 OF THE YEAR 1959)

Author : Umniah LAFTA
Number of pages : 250-259

Summary

Aile toplumuzu oluşturan en küçük yapı taşıdır. Toplumların devamı ve gelecek nesillerin yetişmesinde böylesine önemli role sahip olan aile kurumu doğal olarak hukuk sisteminde de ayrı bir alan olarak yer edinmiştir..Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soybağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakasıdır. Kadın hakları ve çocuk hakları, başlı başına ayrı inceleme alanı oluştursa da aile hukukunun da ilgi alanı içindedir. Bu çalışmada , 1959 yılı ve 188 sayılı Irak Aile 1959 yılı 188 sayılı Aile Kanunu’nun , yapılan tüm değişikliklerin ve aile mahkemelerinin çalışmalarının temelini oluşturan basit bir açıklama ile ilgilidir.

Keywords

Irak , Aile Mahkemeleri , 1959 yılı 188 sayılı Aile Kanunu, Kişisel Statüsü

Read:144

Download: 56