REEL GÖRÜNTÜ FİLMLERİNDE GÖRSEL SENARYO (STORYBOARD): KAMERA HAREKETLERİNİN ŞEMATİK TEMSİLLERİ
STORYBOARD IN LIVE ACTION FILMS: SCHEMATIC REPRESENTATIONS OF CAMERA MOVEMENTS

Author : Burcu Nehir HALAÇOĞLU
Number of pages : 339-362

Summary

Görsel senaryonun tarihi sinemaya öykünün girişi kadar eskidir. İlk örneklerine 1900’lü yılların en başında, Méliès’in fantastik filmlerinin eskizlerinde rastlanmıştır ve o zamandan bu yana animasyon ve reel görüntü filmleri gibi görsel-işitsel anlatılarla ve çizgi roman türüyle birlikte gelişim göstermiştir. Dolayısıyla çalışmada öncelikle görsel senaryonun teorik temelleri üzerinde durulmuş, benzeri anlatı sistemleriyle karşılaştırması yapılarak mevcut türsel karışıklıkların önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Görsel senaryolar diğer ardışık sanatlar gibi sanatsal dışavurum ya da özgün bir öykü anlatmak için değil, aynı metinsel senaryo gibi görsel-işitsel prodüksiyona yönelik üretilen bir tür olarak görülmektedir. Filmik yapının tüm öğeleriyle ilişkili olmasından dolayı, senaryoyu görselleştiren sanatçı bütün film ekibini ilgilendiren bir çalışma ortaya koymakta, bilhassa yönetmenle, yapımcıyla ve senaristle birlikte iş yürülmesi önem taşımaktadır. Bir pre-prodüksiyon çalışması olan görsel senaryo, filmin bitmiş halinin tüm ekip tarafından aynı şekilde hayal edilebilmesini mümkün hale getirmektedir. Bu nedenle görsel senaryoda yer alan statik çizimlerin harekete dayalı prodüksiyonlara yol gösterebilmesi için, filmik öğeleri ifade edecek şematik bir dile ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak görsel senaryo dili kapsamlı ve çok yönlü bir yapıya sahip olduğu için bu çalışma reel görüntü filmleri açısından önemli ve temel bir konu olan kamera çekim ölçekleri, açıları ve kamera hareketleriyle sınırlı tutulmuştur. Çalışmada görsel senaryo diline ait, hala gelişim aşamasında olan ifadeler ve kısaltmalar incelenmiş, eksik görülen kısımlara yeni eklemeler yapılarak şematik bir temsil biçimi önerilmiştir.

Keywords

Görsel senaryo, Ardışık sanat, Sinematografi, Kamera hareketleri

Okunma:

İndirme: