BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN ULAŞIM HİZMETLERİNİN STRATEJİK DÖKÜMANLAR ARACILIĞIYLA ANALİZİ: SAKARYA ÖRNEĞİ
ANALYSIS OF METROPOLITAN MUNICIPALITIES' TRANSPORTATION SERVICES THROUGH STRATEGIC DOCUMENTS: THE CASE OF SAKARYA

Author : Filiz TUFAN EMİNİ KURTULUŞ - Melih KALKAN
Number of pages : 13-30

Summary

Son yüzyılda gerek teknolojik gerekse de yönetsel anlamda yaşanan değişimler özel sektörde ve bu sektörün yönetiminde birçok yeniliğe imkân tanımış, bir değişimin yaşanmasını mecbur kılmıştır. Özel sektörün bu değişimi elbette ki kamu sektörünü de bağlantılı bir şekilde değişime açık hale getirmiştir. Yeni kamu yönetimi anlayışı ile kamu sektörü, yönetişimi benimseyen, kırtasiyecilikten uzak, ağır bürokrasinin güdümünden çıkan, kaynakları kullanmada daha verimli ve etkin hale gelebilir ve bu değişimini de büyük oranda “stratejik planlama” anlayışına borçlu olur. Bu çalışma genel hatlarıyla Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı’nın ulaşım alanında analizini içermektedir. Bu bağlamda belediyenin hedefleri için öngörülen mali kaynaklarının ve bu hedeflerin hangi aşamalarda olduğunun incelenmesi amacıyla performans programları ve faaliyet raporları gözden geçirilmiş, konu ile ilgili eksiklikler tespit edilerek çözüm önerileri sunulmuştur.

Keywords

Sakarya, Büyükşehir Belediyesi, Stratejik Plan, Ulaşım, Performans Göstergesi, Hedef.

Read:359

Download: 161