MENGÜ ERTEL’İN TİYATRO AFİŞLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
A REVIEW ON MENGÜ ERTEL'S THEATER POSTERS

Author : Kainat ÖZPOLAT
Number of pages : 208-219

Summary

Tasarımcının görsel dünyası bir öge olarak görüntü ve tipografinin kullanılmasında çok etkili olmaktadır. Tasarımcı afiş tasarlarken toplumsal bir bilinçlendirmeyi de beraberinde getirir. Tiyatro afişlerinin en önemli özelliği tasarlandığı oyun için belki de toplumla ilk kontak kurduğu andır. Bu bilinçle tasarımcı afiş tasarlarken bir bakıma toplumun ve tiyatro oyununun kodlarını çözmüş olmalıdır. Mengü ERTEL’in tiyatro afişlerinde kullandığı görüntü ve tipografinin inceleneceği bu çalışmada, afiş tasarımları tiyatro oyunları için neden önemlidir? sorusuna cevap verilerek afiş tasarımlarında kullanılan görüntü ve tipografi ögesinin seyirciye ulaşma ve algılanmasındaki önemi vurgulanacaktır. Bu çalışmada Mengü ERTEL’in yapmış olduğu tiyatro afişlerinin tasarım incelenmesi afiş değerlendirme ölçütlerine göre yapılarak ulaşılan sonuç ve öneriler ile bu konu ile ilgili yapılacak olan araştırmalara ışık tutacak bilimsel ve görsel bir algı dünyası oluşturmak amaçlanmaktadır. Bu çalışma; Keşanlı Ali Destanı, Deli İbrahim, Doğrular, Gol Kralı ve Aslan Asker Şvayk tiyatro afişlerinin incelemesi ile sınırlıdır. Bu sınırlandırmanın sebebi, Mengü ERTEL’in afiş tasarımlarının ağırlıklı olarak tiyatro afişlerinden oluşuyor olmasıdır. Afiş tasarımları kullanılan görsel imge, tipografi, mesaj-imge bütünlüğü, sözsel hiyerarşi ve mesajların derinlik ve uzmanlık gerektirdiği yapılardan oluşuyor olması, araştırmada seçilmesine olanak tanımıştır.

Keywords

Afiş, görüntü, tipografi, kültürel afiş, tasarım.

Read:300

Download: 113