NÖRO-EĞİTİM
NEURO-EDUCATION

Author : Hamiyet SAYAN
Number of pages : 205-217

Summary

Nörobilim ve Eğitim kavramları son zamanlarda daha sık birlikte anılmaya başlanmıştır. Eğitim araştırmaları, öğrenme psikolojisi, ve bilişşel sinirbilim gibi alanlarla bağlantılıdır. Eğitim Nörobilim’in ve Nöro-Psikolojinin alt alanı olarak görülmektedir(Bruer,2016). Eğitim Literatüründe bu konu pek öne çıkmamakla birlikte, son zamanlarda pek çok makalede Nörobilim ve Eğitim ilişkisinin kurulmasından öte, bu konudaki ihtiyacın dile getirilmekte olduğu ve giderek yayıldığı görülmektedir. Bu birlikteliğin değerini artıracak çalışmaların sunacağı katkılar çokça tartışılmaktadır. Ancak; konu ile ilgili endişeler de dile getirilmektedir. Pozitif yaklaşımlar yanında, henüz hiç bir umut görmeyenler de bulunmaktadır. Tüm endişelere rağmen, bu birlikteliğe bakışın olumlu hale gediği görülmektedir. Nörobilim’in Eğitime uygulanması konusunda sınırlılıklar olsa da çalışmalar devam etmektedir. Bu nedenle, bu çalışmada, Nöro-Eğitim adlı bu yeni alanın sınırlarını belirlemek, diğer alanlarla ilişkilerini ortaya koymak ve bu ortak alanlardaki çalışmaların yeni alana katkılarını araştırmak amaçlanmıştır. Bu amaçla; Nörobilim ve Eğitim İlişkisi ortaya konmaya çalışılmakta, Nöro-Eğitim denilen yeni alanın oluşumu ve bu alan içinde farklı alanların birlikte çalışması gereği vurgulanmaktadır. Nörobilim’in Eğitim’e katkısı, sunduğu bulgular ve oluşan karmaşık durumlar incelenmektedir. Ulaşılmak istenen durum; Nörobilimin, henüz Eğitime beklenen ya da sanılan katkıyı verip vermediğini belirlemeye çalışmak, teorik çalışmaların Eğitim uygulamalarına yansıması durumlarının açığa kavuşturulmasına katkıda bulunmak ve Eğitim uygulamalarında bundan yararlanılıp yararlanılamayacağını ortaya koymaya çalışmaktır.

Keywords

Nörobilim, eğitim, nöroeğitim, öğrenme psikolojisi

Okunma:

İndirme: