VAN KALESİ HÖYÜĞÜ TOPLUMUNUN ERİŞKİN BİREYLERİNDE GÖZLENEN METOPİZMİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF METOPISM IN ADULT INDIVIDUALS OF VAN CASTLE MOUND POPULATION

Author : Zehra ÖZBULUT - Mehmet DENLİ
Number of pages : 194-204

Summary

Metopicsutur veya frontalsuturnasiondanbregmaya kadar uzanan ve fetal bireylere ait kafataslarında iki parça halinde olan frontal kemik (alın kemiği) arasında yer alan suturdur. Doğumdan sonraki ikinci ayın sonunda iki frontal parça kaynaşmaya başlamaktadır. Dokuzuncu ayın sonundan iki yaşına kadar nasal kemik (burun kemiği) ile parietal kemiklerin (yan kafatası kemikleri) bittiği yerden itibaren interfrontalsutur (metopicsutur) kapanmaya başlamaktadır. Metopicsuturun genellikle 1 ile 8 yıl arasında kapanması gerekmektedir. Eğer bu süreçte kapanması tamamlanmamışsa metopizm olarak tanımlanmaktadır. Bazı kaynaklar bu durumu epigenetik karakterler içerisine alırken, bazı kaynaklar anomali olarak değerlendirmektedir. Çalışmada, Van Kalesi Höyüğü’nde bulunan 2013-2016 tarihleri arasında Ortaçağ döneminin son evresinden başlayarak Yakın Çağ’ın ilk evrelerine kadar tarihlendirilen mezarlık alanından elde edilen iskeletlerden 63 erişkin bireyin kafatası metopizm açısından incelenmiştir. İncelenen bireylerin cinsiyet dağılımına bakıldığında, 19’u kadın, 43’u erkek ve 1’inin cinsiyeti belirlenememiştir. Toplam 63 bireyden 2’si kadın (% 3,18) ve 6’sı erkek (% 9,52) olmak üzere toplam 8 (% 12,70) bireyin kafatasında metopizm tespit edilmiştir. Kadın ve erkek bireylerde arasında görülme sıklığı, kadın bireylerde % 10,53 (2/19) ve erkek bireylerde % 13,95 (6/43)’tir. Elde edilen veriler diğer çağdaşı olan Eski Anadolu toplumlarıyla karşılaştırıldığında Van Kalesi Höyüğü toplumundaki metopizm değerinin bazı toplumlarla yakın olduğu tespit edilmiştir. Çalışılan malzeme de metopizm erkek bireylerde daha fazla tespit edilmiştir. Van İli ve çevresi gerek günümüzde gerekse geçmiş dönemlerde gen akışına açık olan coğrafik konumundan dolayı heterojen bir genetik yapıya sahiptir.

Keywords

Metopizm, Metopic Sutur, Anomali, Van Kalesi Höyüğü, Anadolu

Read:

Download: