YENİ İPEK YOLU PROJESİ VE TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETTE YÜK TAŞIMACILIĞINA OLASI YANSIMALARI ÜZERİNE BİR SWOT ANALİZİ
A SWOT ANALYSIS ON THE NEW SILK ROAD PROJECT AND POSSIBLE REFLECTION ON TURKEY'S FREIGHT TRANSPORTATION IN FOREIGN TRADE

Author : Gözde ÇAĞLAR
Number of pages : 323-338

Summary

Teknoloji ve bilgi artışı ile birlikte hızlı değişimin yaşandığı günümüzde ülkeler arasındaki sınırlar ortadan kalkmıştır. Bu gelişmeler lojistik ve ticaretin gelişmesini ve rekabet aracı olmasını sağlamıştır. Sadece işletmeler değil ülkeler de projeler üreterek rekabet sürecine katılmıştır. Çin’in öncülük ettiği ‘Yeni İpek Yolu Projesi’ 2013 yılında başlatılan çok taraflı ve çok kapsamlı bir girişimdir. Kıtalararası kara ve deniz yolu bağlantıları ile geçtiği güzergâhta ekonomik kuşak oluşturmayı öngörüyor. Bu açıdan küresel ekonomi için büyük bir önem arz ediyor. Türkiye, ‘Yeni İpek Yolu Projesi’nde kıtalararası bağlantı kuran köprü görevi görmektedir. Bu çalışmada, ‘Yeni İpek Yolu Projesi’ dış ticaret ve yük taşımacılığı kapsamında Türkiye açısından incelenmiştir. Türkiye’nin girişime yaklaşımı ve Türkiye’nin dış ticaret ve yük taşımacılığına etkileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Türkiye, Çin ile artan ilişkileri ve bu girişim sayesinde ticaret hacminde artış sağlayacaktır. Aynı zamanda girişimin finanse ettiği altyapı projeleri ile fiziki altyapı eksiklikleri tamamlanacaktır. Türkiye oldukça yüksek potansiyeli ile proje fırsatlarını değerlendirerek lojistik üs olma avantajına sahiptir.

Keywords

Dış Ticaret, Yeni İpek Yolu Projesi, İpek Yolu, Çin

Okunma:

İndirme: