GÖÇ TURİZMİ (DIASPORA),SON ŞANS TURİZMİ (LAST CHANGE), OYUNCAK TURİST (TOY TOURIST) KAVRAMLARININ TÜRKİYE’DEKİ TURİZM AKADEMİSYENLERİ VE İŞLETMECİLERİ AÇISINDAN BİLİNİRLİĞİNE DAİR BİR ARAŞTIRMA
DIASPORA, LAST CHANGE TOURISM, TOY TOURIST THE CONCEPT OF A STUDY ON THE TOURISM IN TERMS AWARENESS ACADEMICIANS AND OPERATORS IN TURKEY

Author : Ebru BAĞÇI - Ayşe DELİORMANLI
Number of pages : 309-322

Summary

Günümüzde rekabet koşulları ile başa çıkabilmek ve tercih edilen olabilmek adına tüketicilere çeşitli çekicilikler sunmak gerekmektedir. Turizm alanı da bu anlamda çok farklı olanaklar sunmaktadır. Yapılan bu çalışmada literatüre kazandırılmış olan göç turizmi (diaspora), son şans turizmi (last changce) ve oyuncak turist (toy tourist) kavramları hakkında bilgi verilerek, bu turizm türlerinin yaygınlaşmasında seyahat acentalarının ve akademik çalışmaların katkı sağlayacağı düşüncesi ile bu kavramların Türkiye’deki turizm akademisyenleri ve işletmecileri tarafından bilinilirliği araştırıldı. Bu amaçtan yola çıkılarak akademisyenlere ve turizm işletmecilerine bu kavramlar hakkındaki bilgilerinin olup olmadığını tespit etmek amacı ile online olarak hazırlanan kısa bir anket uygulanmıştır. Çalışma neticesinde alınan sonuçlara göre Türkiye’deki turizm akademisyenleri ve işletmecilerinin alanlarındaki yeniliklere ne derece hakim oldukları saptanmaya çalışılmıştır.

Keywords

Diaspora, göç turizmi, oyuncak turist, alternatif turizm, son şans turizmi

Okunma:

İndirme: