DIŞ MEKANDA GÖRME ENGELLİ BİREYLER İÇİN BİTKİSEL TASARIM OLANAKLARININ İRDELENMESİ
EVALUATION OF OUTDOOR PLANTING DESIGN OPPORTUNITIES FOR BLIND PEOPLE

Author : Özlem Candan HERGÜL - Hilal KAHVECİ
Number of pages : 69-85

Summary

Bugün artık pekçok ülkede fiziksel ve zihinsel engellilerin toplum yaşamına daha fazla entegre olmalarına yönelik girişimler yapılmaktadır. Toplum içerisinde farklı özelliklere sahip tüm bireylerin bir arada zaman geçirmeleri, aktif ya da pasif bir aktiviteyi ortak bir mekânda gerçekleştirmeleri sosyolojik ve psikolojik açıdan çok önemlidir. Engellilerin, tüm temel haklardan tam ve eşit şekilde yararlanması modern toplum olmanın bir gereğidir. Bu nedenle son zamanlarda kentsel alanlarda ‘evrensel tasarım’ kavramı önem kazansa da henüz engellilerin kendini tam olarak toplumla barışık hissedebilecekleri seviyede değildir. Bu çalışmada temel olarak, görme engelliler için yapılacak dış mekan tasarım yaklaşımları irdelenmiştir. Görme engellilere yönelik yapılacak bitkisel düzenlemelerde, duygu ve duyuları harekete geçirecek, koku özelliği gösteren bitkiler yönlendirici olarak kullanılabilmektedir. Bununla birlikte; güçlü zıtlıklar ve göze çarpan siluetler içeren bitkisel tasarımlar az gören kişiler için yön bulmada görsel ipuçları sağlayabilmektedirler. Sonuç olarak engelli bireylerin doğal çevreden yararlanması, kendini topluma ait hissetmesi ve yardım almadan kendi başına hareket edebilmesi için dış mekan tasarımlarında onlara yönelik çözümler getirilmeli, bu konudaki bilinç düzeyi toplumsal bazda arttırılmalıdır.

Keywords

Engellilik, evrensel tasarım, engelsiz tasarım, bitkisel tasarım

Read:318

Download: 129