TÜRKİYE’DEKİ YEMENLİ GÖÇMEN ÇOCUKLARIN KARŞILAŞTIKLARI EĞİTİM SORUNLARININ BELİRLENMESİ (NİTEL BİR ÇALIŞMA)
EDUCATIONAL PROBLEMS FACED BY YEMENI EXPATRIATE CHILDREN IN TURKEY (A QUALITATIVE STUDY)

Author : Ahmed GAWAS - Ahmet YILDIRIM
Number of pages : 522-532

Summary

Bu çalışma ile Türkiye’deki Yemenli göçmen çocukların karşılaştıkları eğitim sorunlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Mevcut çalışmanın örneklemini, Ankara’da devlet okullarında öğrenim gören Yemenli sekiz göçmen öğrenci ile çocukları bu okullarda öğrenim gören Yemenli beş aile oluşturmaktadır. Türkiye’deki Yemenli göçmen çocukların karşılaştıkları zorlukları derinlemesine ortaya koyabilmek amacıyla çalışmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Buna ek olarak çalışmada çocukların karşılaştıkları bu zorluklarla baş etmede Yemenli ailelerin deneyimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmaya ait verilerin toplanmasında odak grup ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniklerinden yararlanılmıştır. Çalışma sonunda ulaşılan bulgular Türkçenin aileler için güçlük yaratırken çocuklar için bir engel teşkil etmediğini göstermektedir. Buna ek olarak, Türk okullarında öğrenci istismarının gözlenmediği ortaya konulmuştur. Son olarak Türk okullarında yabancılara karşı öğrenciler veya öğretmenler tarafından ırkçılık yapılmadığı bulgusuna ulaşılmıştır.

Keywords

göçmen çocuklar, Yemenli çocuklar, eğitim sorunları

Okunma:

İndirme: