GÜNÜMÜZDE ŞİDDETİN MEDYA ARACILIĞIYLA PAZARLANMASI VE ÜRÜNLERİN SANATSAL ŞİDDETE DÖNÜŞEREK ESTETİKLEŞMESİ
TODAY'S MARKETING OF VIOLENCE THROUGH MEDIA AND AESTHETICIZATION OF THE PRODUCTS THROUGH TURNING TO ARTISTIC VIOLENCE

Author : Heda Arzu ÇEVİKALP
Number of pages : 504-521

Summary

Bu makale, geçmişten günümüze kadar hayatımızda çok ciddi bir rol oynayan şiddetin medya aracılığıyla pazarlanışını ortaya koyarak, filmlerin ve dizilerin bunu bir sanatsal araç haline dönüştürmesini ele alır. Sanatın içine giren şiddet toplumun sosyo-kültürel ve ekonomik problemlerinin bir tezahürü olarak yansırken, psikolojik anlamda beyne subliminal mesaj göndererek komuta zincirini harekete geçirmektedir. İktidarı toplum anlayışının bir dışavurumu olarak gösterebileceğimiz şiddet kitle medya araçlarından beslenerek iki uçlu bir diyalektiği güçlendirmektedir ki, bu çoğu zaman bir propagandaya dönüşür. Medyanın en güçlü araçlarından biri olan filmlerin ve dizilerin topluma kendi gerçekliğini dikte etmesi de kaçınılmaz olmuştur.

Keywords

Violence, artistic violence, marketing of violence, aesthetics, media

Okunma:

İndirme: